S 1. 2. 2013 velja nov zakon o šolski prehrani - Srednja ekonomska šola Ljubljana

S 1. 2. 2013 velja nov zakon o šolski prehrani

S 1. 2. 2013 bomo začeli uporabljati nov Zakon o šolski prehrani, ki prinaša novosti na področju subvencioniranja šolske malice, in sicer:

Dijaku, ki že ima odločbo o subvencionirani prehrani, ostane odločba v veljavi do konca šol. leta.

Dijakom, katerih starši trenutno prejemajo otroški dodatek oz. so dijaki prejemniki državne štipendije, bodo pristojni CSD sami izdali odločbo o upravičenosti do subvencije do konca meseca januarja.

Starši dijakov, ki nimajo veljavne odločbe o otroškem dodatku oz. dijaki niso upravičeni do državne štipendije, morajo TAKOJ na pristojnem CSD vložiti VLOGO za subvencijo malice.

  • Do polne subvencije za malico so upravičeni dijaki iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 42 % neto povprečne plače RS. (Malica je brezplačna.)
  • Do delne subvencije v višini 70 % cene malice so upravičeni dijaki iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53 % neto povprečne plače RS. (Dijak za vsak obrok plača 0,73 EUR.)
  • Do delne subvencije v višini 40 % cene malice so upravičeni dijaki iz družin, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 64 % neto povprečne plače RS. (Dijak za vsak obrok plača 1,45 EUR.)

 

 

Ljubljana, 21. 1. 2013                                                                                        

 

Vodja šolske prehrane

Tanja Trček Pelko

 

 

 

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content