Sodelovanje šole z okoljem - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Sodelovanje šole z okoljem

Šola je vsestransko povezana z okoljem oz. z različnimi nosilci dejavnosti v občini, regiji in republiki.

 • Sodelovanje z Univerzo v Ljubljani: potekalo bo na področju vključevanja univerzitetnih učiteljev v vzgojno-izobraževalni proces 4. letnikov v obliki predavanj, da bi dijake seznanili z univerzitetnim načinom dela.
 • Sodelovanje z drugimi šolami v Ljubljani: športna srečanja, varovanje okolja, družabna srečanja idr.
 • Sodelovanje z Mestno občino Ljubljana: sodelovanje bo potekalo preko natečajev, razpisov, akcij čiščenja okolja, pomoči krajanov idr. Šola se bo vključevala v razpise MOL s področja kulture, gibanja Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, preprečevanja zasvojenosti, v projektu Skriti zaklad idr.
 • Sodelovanje z zdravstveno službo: organizirani bodo sistematski zdravniški in zobozdravniški pregledi za dijake 1. in 3. letnikov. Po preglednih je šola seznanjena z zdravstvenim poročilom, ki ga bo učiteljski zbor obravnaval na konferenci. V okviru preventivnih pregledov so tudi predavanja s področja zdravstva.
 • Rdeči križ Slovenije (krvodajalske akcije, tečaj prve pomoči, humanitarne akcije),
 • Elern d.o.o – vaje za dijake iz tujih jezikov,
 • Avtošola (tečaj CPP – cestno prometnih predpisov, izpiti),
 • Sodelovanje z ZRSŠ: sodelovanje bo potekalo z udeleževanjem učiteljev na študijskih skupinah, z  individualnimi povezavami s svetovalci ZŠ, z izpeljavo tematskih konferenc svetovalcev zavoda, sodelovanje v projektih zavoda.
 • Sodelovanje s CPI: sodelovanje v prenovi programov strokovnih šol,
 • Sodelovanje z MŠŠ: sodelovanje bo potekalo v zakonsko določenih okvirih in pristojnostih. Prijavljali se bomo na projekte v okviru MŠŠ.
 • Sodelovanje s CIPS-om (Center za informiranje poklicno svetovanje) organizira šolska svetovalka,
 • Sodelovanje s Šolo za ravnatelje: sodelovanje v projektih, izobraževanju.
 • Sodelovanje z zavodom za podjetniško izobraževanje mladih: sodelujemo v projektu Junior Achievement – Young Enterprise, kjer se mladi »podjetniki« učijo podjetnosti.
 • Sodelovanje s kulturnimi in drugimi ustanovami: z UNICEF, Amnesty International, ustanovo Fundacija za pomoč otrokom, z Društvom za nenasilno komunikacijo, z Društvom Vezi v programu Šole za starše.
 • Sodelovanje z Združenjem za trgovino pri Gospodarski zbornici pri oblikovanju poklicev.
 • Sodelovanje s podjetji in podjetniki, kjer dijaki opravljajo delovno prakso.
 • Sodelovanje z ljubljanskimi knjižnicami in drugimi ustanovami.
 • Z delovnimi organizacijami sodelujemo pri izvajanju delovne prakse in pri zaposlovanju naših dijakov.

 

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content