Sklad za nadstandardne storitve (šolski sklad) - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Sklad za nadstandardne storitve (šolski sklad)

Urejenost šole, dobra opremljenost šole z učnimi pripomočki in učno tehnologijo je sad sodelovanja generacij staršev v programu našega šolskega sklada, ki deluje že od leta 1998.

Šolski sklad upravlja upravni odbor, ki ga sestavljajo trije predstavniki staršev, dva predstavnika dijakov in trije predstavniki delavcev šole.

Sredstva se zbirajo iz prispevkov fizičnih in pravnih oseb in donacij.


Sklad je bil ustanovljen za: pridobivanje sredstev iz prispevkov domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb, donacij, zapuščin in iz drugih virov; financiranje dejavnosti posameznega letnika ali oddelka, ki niso sestavina izobraževalnega programa oz. se ne financirajo iz javnih sredstev; nakup nadstandardne opreme; zagotavljanje sredstev za spodbujanje razvojne in raziskovalne dejavnosti dijakov; pomoč socialno šibkim dijakom; izdajanju publikacije šol , ki niso obvezna sestavina izobraževalnega programa ipd.

Zbrana sredstva namenjamo nadstandardnim dejavnostim (za varnost dijakov, računalniško opremo …).

Upravni odbor potrdi predlog nadstandardnih storitev šole. Pridobljena sredstva so porabljena strogo namensko.

Vsa plačila se zbirajo na posebnem računu šole in so strogo namenska.

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content