Spirit - Srednja ekonomska šola Ljubljana

MLADIM SE DOGAJA

Javna agencija SPRIT želi v okviru projekta »Mladim se dogaja« mlade spodbuditi k ustvarjalnosti, inovativnosti, podjetnosti in razvijanju spretnosti, ki bodo vplivale na njihov nadaljnji osebni ter poklicni razvoj.

Na Roški že vse od leta 2014 sodelujemo v projektu z dvema aktivnostima:

ZUIP – Z ustvarjalnostjo, inovativnostjo do podjetnosti: Od ideje do prototipa

V dejavnostih ZUIP-a sodelujejo dijaki in osnovnošolci, ki v starostno različnih skupinah ob mentorski podpori podjetnika in šolskih mentoric rešujejo probleme, ki jih je vredno reševati po metodologiji Design Thinking. Za izbrani problem poiščejo ustrezno idejno rešitev, za katero s pomočjo testiranja na trgu izdelajo svoj prototip (2D, 3D) in poslovni model kanvas. Svojo rešitev predstavijo pred strokovno komisijo, ki izbere zmagovalno ekipo projekta.

Dijaki in učenci se s sodelovanjem v projektu učijo:

  • iskati probleme
  • s spraševanjem na trgu preverjati, ali je problem širši ali samo njihov
  • iskati rešitve problemov
  • določiti kupce oz. uporabnike, za katere problem rešujejo
  • pripraviti prototip (3D ali 2D)
  • preveriti konkurenco
  • določiti ceno in vrednost za kupca
  • pripraviti ustrezno predstavitev

Skip to content