Splošno o poklicni maturi - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Splošno o poklicni maturi

Poklicna matura je državni izpit, s katerim si kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo, ki mu omogoča zaposlitev ali nadaljevati študij v višjih in visokih strokovnih programih.
Poklicno maturo lahko opravlja vsak, ki je:
• uspešno končal 4. letnik srednje strokovne šole,
• uspešno končal enoletno izobraževanje v poklicnem tečaju.
Poleg poklicne mature lahko kandidat istočasno opravlja tudi 1 izpit na splošni maturi. Uspešno opravljena poklicna matura in uspešno opravljen izpit iz predmeta splošne mature omogoča vpis na nekatere univerzitetne študijske programe.
Maturitetni predmeti
Poklicna matura obsega 4 predmete:
• prvi predmet: Slovenščina (pisni in ustni izpit),
• drugi predmet: Gospodarstvo (pisni in ustni izpit),
• tretji predmet: kandidat izbere med Matematiko (pisni in ustni izpit), Angleščino (pisni in ustni izpit) ali Nemščino (pisni in ustni izpit).
• četrti predmet: Izdelek oz. storitev in zagovor (projektna naloga na razpisano strokovno temo z zagovorom).
Izpitni roki
Poklicna matura se lahko opravlja v treh izpitnih rokih:
spomladanskem, jesenskem in zimskem izpitnem roku.
Datume, na katere so v vsakem izpitnem roku razporejeni pisni in ustni izpiti za posamezni predmet, določa Koledar poklicne mature, ki ga določi Republiški izpitni center (RIC).
Poklicna matura se opravlja v celoti, torej je treba opraviti izpite iz vseh štirih predmetov v enem izpitnem roku. Izjemoma se sme opravljati poklicna matura v dveh delih, vendar le v dveh zaporednih rokih, opravljajo pa jo lahko:
• kandidati, ki nimajo statusa dijaka (npr. udeleženci izobraževanja odraslih) in morajo to željo navesti že v prijavi k poklicni maturi,
• kandidati s posebnimi potrebami in
• kandidati (dijaki), ki iz zdravstvenih razlogov niso mogli opravljati izpitov iz vseh predmetov.

Več informacij o poklicni maturi, Zakon o maturi, Pravilnik o poklicni maturi, Maturitetne izpitne kataloge, stare izpitne pole najdete na spletni strani RIC-a.

Deli objavo

Skip to content