Ste izredno vpisani in bi želeli povrnjeno plačilo šolnine? - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Ste izredno vpisani in bi želeli povrnjeno plačilo šolnine?

 

 

 

 

Ste se v času od junija 2017 do danes vpisali na Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana kot izredni dijak in šolanje uspešno zaključili?

Če je odgovor da, potem ne zamudite priložnosti, ki vam jo do 3. 10. 2022 (od do porabe sredstev, trenutno še 1 mio € za celo Slovenijo) nudi Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije. Ta vam namreč ob priložitvi vseh potrdil povrne vse stroške, ki so nastali ob vašem izrednem šolanju, a največ 2.500 €.

 

Popolna vloga mora vsebovati:

  • v celoti izpolnjen in podpisan obrazec “Prijava na javni razpis za sofinanciranje šolnin DIR I.” s seznamom plačanih stroškov izobraževanja;
  • obvezne priloge k obrazcu:

 priloga 1: fotokopija spričevala o najvišjem predhodnem zaključenem izobraževanju,
– priloga 2: fotokopija spričevala o zaključenem spričevalu za katerega uveljavljate šolnino,
– priloga 3: potrdilo šole (del obrazca) ali fotokopije računov in dokazil o plačilu,
– priloga 4: izpolnjen vprašalnik za spremljanje podatkov o udeležencih na operacijah ESS.

Več informacij na:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-sofinanciranje-solnin-za-dvig-izobrazbene-ravni-i-235-javni-razpis/

 

Pomoč pri oddaji nudi:

https://srips-rs.si

ga. Anja Krašna

Kontakt: 01/434 58 96

E-naslov: [email protected]

 

Projekt sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

 

Objavila:

Tea Seliškar Otrin, mag. posl. ved., Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška

Deli objavo

Skip to content