Varnost in zdravstveno varstvo - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Varnost in zdravstveno varstvo

Promet in varnost

Roška cesta je urejena za pešce in kolesarje, zato naj dijaki prečkajo cesto na označenih prehodih. Starši naj bodo pozorni na to, da nov motor poveča ranljivost otroka, ki se je doslej vozil s kolesom. Ni dovolj le spretnost pri vožnji, ampak tudi določena zrelost. Podobno bi lahko rekli tudi za dijake višjih letnikov, ki jim starši zaupajo osebni avto. Starši naj bodo zelo strogi, če opazijo objestno vedenje svojega otroka v prometu.

Na šolskem dvorišču in dovoznih poteh je parkiranje avtomobilov dijakom prepovedano.

Učitelji športne vzgoje pripravijo zemljevid in opis varne poti do lokacij, kjer se odvija pouk športne vzgoje.

ZDRAVSTVENO VARSTVO

Dijaki imajo splošno zdravstveno varstvo v Zdravstvenem domu  Ljubljana  Center, Metelkova 9.

Vsaka šola ima imenovanega zdravnika šole s pripadajočim timom, ki je odgovoren za preventivne preglede.

Zdravnica za našo šolo je Mojca Pisanski, dr. med., spec. šol. med., VMS je Klavdija Sosič, SMS je Zdenka Vladič, telefon 47 23 812.

Preventivni program obsega:

  • preventivne zdravstvene preglede dijakov v 1. in 3. letniku,
  • namenske preventivne preglede, če se ob sistematskem pregledu ugotovi odstopanje od normalnega stanja in je potrebno pogostejše spremljanje dijaka,
  • cepljenje po republiškem programu – cepljenje proti tetanusu v 3. letniku, za zamudnike še manjkajoča cepljenja,
  • programirana zdravstvena vzgoja.

Opravičila: izostanke od pouka zaradi bolezni do 5 dni in od pouka športne vzgoje do 14 dni po bolezni opravičujejo starši.

Daljša delna ali popolna obvestila za posamezne predmete (športna vzgoja) izdaja samo imenovani zdravnik. Dokončno odobri delno ali popolno odsotnost od pouka ravnateljica. Dijak mora oddati vlogo ravnateljici z vsemi potrebnimi dokazili. Dijak, ki je oproščen ŠVZ v celoti, mora opraviti 105 ur družbeno koristnega dela, dijak, ki je oproščen le delno pa ure , ki so navedene.

Dispanzer za zobozdravstveno varstvo je na Aškerčevi 4 v Ljubljani. Zobozdravnica je dr. Anastazija Savšek za 1. in 2. letnik, dr. Iris Lomberger za 3. in 4. letnik.

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content