Z DEDI-jem v okviru Erasmus+ na delovno prakso v tujino

Spoštovani, 

Srednja ekonomska šola Ljubljana je bila uspešna pri prijavi na razpis Erasmus+ mobilnost dijakov v PIU, s katero so ji bila odobrena sredstva za izvedbo dvoletnega projekta Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje (DEDI).

Projekt bomo izvajali v konzorciju treh šol, med katerimi je glavni koordinator Srednja ekonomska šola Ljubljana (Roška), konzorcijsk partnerici pa sta ŠC Nova Gorica – Srednja ekonomska in trgovska šola in Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper.

V okviru projekta bomo izvedli 8 mobilnosti, s katerimi bomo dijakom programa ekonomski tehnik omogočili opravljanje tritedenske delovne prakse v tujini (Španija in Portugalska).

Glavni cilji projekta DEDI so:

  • Nadgraditi in razširiti poklicne kompetence
  • Krepiti in dvigniti samoiniciativnost in podjetnost
  • Nadgraditi in razširiti jezikovna znanja
  • Krepiti kulturno zavest in izražanje

Koordinatorica projekta DEDI

Tanja Trček Pelko

 

 

               

Deli objavo

Skip to content