Povabilo k oddaji ponudbe “Šolska prehrana za Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana – izbira izvajalca…” - Vabimo vas k oddaji ponudbe za šolsko prehrano na naši šoli. Besedilo razpisa je objavljeno na povezavi.  
ERASMUS+ NAS POVEZUJE IN BOGATI – evalvacijsko druženje konzorcijskih partnerjev - Zaključili smo prvo leto našega dvoletnega Erasmus+ projekta Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje, DEDI. Konzorcijski partnerji projekta, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper in Srednja ekonomska in trgovska šola – Šolski center Nova Gorica, smo se ob koncu prvega leta sestali in naredili evalvacijo vseh naših dosedanjih aktivnosti.  Kot člani ekonomskega konzorcija smo se […]
packo Javna objava razpisa za peto mobilnost projekta DEDI - Spoštovani, na šolski oglasni deski za dijake je z današnjim dnem, 28. 5. 2019, objavljen RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PRAKTIČNEGA USPOSABLJANJA V TUJINI ZA ŠOLSKO LETO 2019/20 – 5. mobilnost. V razpisu so zapisani splošni pogoji, cilji projekta, prijavni postopek, kriteriji izbora in točkovnik. Prosimo, da si dijaki razpis vestno preberete in se prijavite do roka […]
“Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje” z ERASMUS+ mobilnostmi - Konzorcijska partnerja Erasmus+ projekta “Zmanjšujemo razdalje, povečujemo znanje” (DEDI), Srednja ekonomska šola Ljubljana in Srednja ekonomsko-poslovna šola Koper, sta se v mesecu aprilu in maju udeležila 3-tedenske mobilnosti v Valenciji in Bragi. Na mobilnost Erasmus+ je odšlo 20 dijakinj, ki so na v EU opravljale delovno prakso pri različnih delodajalcih in hkrati odkrivale kulturo Španije […]
Ste izredno vpisani in bi želeli povrnjeno plačilo šolnine? -         Ste se v času od junija 2017 do danes vpisali na Srednjo ekonomsko šolo Ljubljana kot izredni dijak in šolanje uspešno zaključili? Če je odgovor da, potem ne zamudite priložnosti, ki vam jo do 3. 10. 2022 (od do porabe sredstev, trenutno še 1 mio € za celo Slovenijo) nudi Javni štipendijski, […]

 

Več novic