Download Video Tiktok Tanpa Watermark
Homepage - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Vsi prispevki za na prvo stran

Prijave na zimski rok poklicne mature 2023

Zadnji rok za prijavo na jesenski rok poklicne mature je nedelja, 3.12.2023. Dijaki 4. letnikov: oddati morate izpolnjeno prijavnico, ki jo lahko dobite v tajništvu PM (Sebastjan Rupert) ali si jo natisnete sami. Prijava k poklicni maturi – PRIJAVNICA Dijaki poklicnega tečaja in kandidati, ki se izobražujete ob delu in boste 1. opravljali poklicno maturo morate oddati: ...

Jesenski rok poklicne mature 2023

Jesenski rok poklicne mature se prične v sredo, 23. 8. 2023. Pisni izpiti bodo potekali po naslednjem razporedu: sreda, 23. 8. 2023: Slovenščina četrtek, 24. 8. 2023: Matematika petek, 25. 8. 2023: Angleščina sreda, 30. 8. 2023: Gospodarstvo Pri pisnih izpitih se štejeta kot nedovoljena pripomočka: mobitel in kakršna koli ročna ura. Pri sebi imate...

RAZPORED IZPITOV NA JESENSKEM IZPITNEM ROKU ŠOLSKEGA LETA 2022/23

Dopolnilni in popravni izpiti v jesenskem roku se pričenjajo 16. avgusta 2023 in trajajo do 21. avgusta 2023. Na spletnih straneh objavljamo le okvirni razpored po predmetih, natančnejši razpored dopolnilnih in popravnih izpitov je objavljen v spletni učilnici. Bodite pozorni na predmete, katerih izpiti se izvajajo v različnih terminih. Za vsakega dijaka...

RAZPORED IZPITOV NA SPOMLADANSKEM IZPITNEM ROKU ŠOLSKEGA LETA 2022/23

Dopolnilni in popravni izpiti v spomladanskem roku se pričenjajo 28. junija 2023 in trajajo do 3. julija 2023. Na spletnih straneh objavljamo le okvirni razpored po predmetih, natančnejši razpored dopolnilnih in popravnih izpitov je objavljen v spletni učilnici. Bodite pozorni na predmete, katerih izpiti se izvajajo v različnih terminih. Za vsakega dijaka...

Zadnji šolski dan 2022/2023

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN  PODELITEV SPRIČEVAL oz. OBVESTIL O USPEHU bo potekala v PETEK, 23. JUNIJ 2023, ob 10.00, na šolskem dvorišču Podelitev spričeval bo potekala takoj po končani proslavi po naslednjem razporedu: Dijaki poskrbite prosim, da boste pred prevzemom spričeval poravnali vse obveznosti do šole (plačilo položnic, vračilo knjig v knjižnico,...

Obvestilo o vpisnem postopku

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2023/2024 omejilo vpis v 1. letnik programa ekonomski tehnik na Srednji ekonomski šoli Ljubljana.  Za izvedbo vpisnega postopka je potrebno urediti ustrezno dokumentacijo. Prijavljeni kandidati prinesete dokazila in dokumente na šolo v pisarno šolske svetovalne delavke  - I. nadstropje pisarna 117...

7. Ekonomijada

Ekonomska šola Murska Sobota je 12. maja 2023 organizirala 7. Ekonomijado, ki so se je udeležili dijaki, učitelji in ravnatelji dvajsetih ekonomskih, trgovskih in upravnih slovenskih šol. Z Roške so se Ekonomijade udeležili Anej Gosenca, Žiga Grilj in Elizabeta Bračun iz 3. letnikov. Dijaki so bili združeni v mešane...

Skip to content