BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA v okviru projekta MUNERA3

Obveščamo vas, da smo za operacijo “Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022” v nadaljevanju MUNERA3, konzorcijski partner. V okviru operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo Roška, Srednja ekonomska šola Ljubljana, izvajala več različnih brezplačnih tečajev. Izobraževanje bo potekalo med 20. 9. 2018 do konec meseca oktobra 2022.

Programi usposabljanja so:

  • digitalne kompetence (prvo brezplačno usposabljanje je navedeno spodaj)
  • angleški jezik
  • nemški jezik

Objave za določeno usposabljanje (termin tečaja) bodo objavljene naknadno na tej spletni strani, Twitterju šole, Facebook strani in Instagramu šole

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi 10: Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost; prednostne naložbe 10.1: Izboljšanje enakega dostopa do vseživljenjskega učenja za vse starostne skupine pri formalnih, neformalnih in priložnostnih oblikah učenja, posodobitev znanja, spretnosti in kompetenc delovne sile ter spodbujanje prožnih oblik učenja, tudi s poklicnim svetovanjem in potrjevanjem pridobljenih kompetenc; specifičnega cilja 10.1.2: Izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela. 

Več informacij o projektu si lahko pridobite na:

Rezultat javnega razpisa »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«

Dobrih 16 milijonov evrov za izboljšanje kompetenc zaposlenih za zmanjšanje neskladij med usposobljenostjo in potrebami trga dela

Razpis na MIZŠ za MUNERA3

 

Več o projektu pa si lahko preberete na sledeči povezavi: http://www.munera3.si/ 

 

 

Prijava je mogoča pri:

Tea Seliškar Otrin

040 607 135

[email protected]

 

Pripravila: Tea Seliškar Otrin, koordinatorka projekta in izvajalka digitalnih izobraževanj, Srednja ekonomska šola Ljubljana

Deli objavo

Skip to content