Drugi projekti - Srednja ekonomska šola Ljubljana

BREZPLAČNA UČNA POMOČ – Izobraževanje odraslih 16 ur – PanUP 2018-2022

O projektu Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022 (PanUP), je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega...

UČENCI IN DIJAKI ZDRUŽILI MOČI V PROJEKTU Z USTVARJALNOSTJO IN INOVATIVNOSTJO DO PODJETNOSTI

Srednja ekonomska šola Ljubljana je tudi letos sodelovala  kot koordinatorica v projektu: Mladim se dogaja: Dejavnosti s področja spodbujanja ustvarjalnosti, inovativnosti in podjetnosti v osnovnih in srednjih šolah, ki ga financirajo Javna agencija SPIRIT  Slovenija, Ministrstvo za gospodarski razvoj in Slovenski podjetniški sklad. V projektu so sodelovali dijaki Srednje ekonomske...

BREZPLAČNA IZOBRAŽEVANJA v okviru projekta MUNERA3

Obveščamo vas, da smo za operacijo "Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022" v nadaljevanju MUNERA3, konzorcijski partner. V okviru operacije »Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega izobraževanja in usposabljanja v letih 2018–2022«, ki ga je objavilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo Roška, Srednja ekonomska...

Zaključek neformalnega izobraževanja Angleški jezik A2 – 1. skupina

V mesecu marcu, aprilu in maju 2018 se je na Srednji ekonomski šoli Ljubljana, Roški, izvajal osvežitveni tečaj iz Angleškega jezika A2 v okviru projekta Neformalni izobraževalni programi za brezposelne v letu 2018. Neformalne izobraževalne programe za brezposelne v letu 2018 financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Sredstva so...

TORCH INOVACIJSKA METODOLOGIJA NA SREDNJI EKONOMSKI ŠOLI LJUBLJANA ROŠKA

Srednja ekonomska šola Ljubljana je v okviru izbirnega predmeta Neposredno trženje - 4. letnik, v šolskem letu 2017/2018, vključena v pilotni projekt  inovacijske metodologije Torch: platforma T4I  (Torch for Ideas s slovenskimi navodili), ki vključuje nove pristope k reševanju problemov in osebnih izzivov z mnogoterimi inteligencami in orodji, ki prinašajo več inovativnosti...

ROŠKARJI NA NAJVEČJEM PODJETNIŠKEM DOGODKU NA SVETU

ROŠKARJI V MOSKVI PREDSTAVLJALI PODJETNIŠKE IDEJE Življenje v dobi četrte industrijske revolucije nas postavlja pred nove in nove izzive. Ti izzivi izvirajo iz podjetništva in trenutnih trendov v podjetništvu, ki postajajo gonilna sila ne samo ustvarjanja novih produktov in delovnih mest ampak tudi naših vsakdanjih življenj. Takšnih izzivov se z...

SIO-2020, Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju

Arnes izvaja projekt SIO-2020. Trajanje projekta 2017-2010. Cilj operacije je izboljšanje kompetenc in dosežkov mladih ter večja usposobljenost izobraževalcev prek večje uporabe sodobne IKT pri poučevanju in učenju. Vzgojno-izobraževalnim zavodom se sofinancira izgradnja brezžičnih omrežij in nakup IKT opreme, razvija se e-storitve in e-vsebine. Več podrobnosti o Programu nadaljnje vzpostavitve IKT...

Roškarji v projektu Mladi in denar

Dijaki Srednje ekonomske šole Ljubljana so že več let aktivno vključeni v projekt Finančnega opismenjevanja mladih s ciljem opolnomičiti dijake za odgovorno in racionalno ravnanje z denarjem in poznavanje delovanje finančnih inštitucij in inštrumentov. Dijaki vključeni v krožek Mladi in denar, ki deluje na šoli tedensko so svoje občutke in...

“Šola za lajf” – zaključek programa

»Znanje ni samo v učbenikih,« je trditev Zavoda TiPovej, ki je pod vodstvom direktorice Sonje Čandek na Srednji ekonomski šoli Ljubljana že drugo leto zapored izvedel 30-urni program Šole za lajf. Dijaki 4. in 5. letnikov, ki obiskujejo izbirna predmeta Neposredno trženje in Bančništvo, so se od odličnih mentorjev...

Zavod 404: Inteligentna ulična razsvetljava

Inteligentna ulična svetilka je projekt, ki so ga po okriljem Zavoda 404 ustvarjali dijaki štirih srednjih šol. Izdelali smo jo že v šolskem letu 2015/16, dograjujemo pa jo tudi letos. Projekt inteligentna ulična svetilka so v šolskem leto 2015/16 ustvarjali dijaki štirih srednjih šol, in sicer: za oblikovanje so poskrbeli...

Skip to content