Vpis in programi  

EKONOMSKI TEHNIK – IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH

PREDMETI 1. letnik 2. letnik 3. letnik 4. letnik
Slovenščina x x x x
Umetnost x
Tuji jezik I (ANJ, NEJ …) x x x x
Tuji jezik II (Nej, ITJ, ŠPJ …) x x x x
Matematika x x x x
Zgodovina x x
Geografija x
Sociologija x
Psihologija x
Kemija x
Biologija x x
M1 – Poslovni projekti x
M2 – Poslovanje podjetij x x x x
M3 – Ekonomika poslovanja x x x
M4 – Sobodno gospodarstvo x x x
M5 – Finačno poslovanje x
M6 – Materijalno knjigovodstvo x
M7 – Komercialno poslovanje x
M9 – Zavarovalne storitve x
M10 – Bančno poslovanje x
M13 – Neposredno trženje x
OK – Poslovne predstavitve x
OK – Poslovno komuniciranje x
OK – Poslovno komuniciranje v angleščini x
OK – Sobodna podoba podjetij x
OK – Razvoj osebnih in poslovnih spretnosti x
OK – Raziskovalno delo x
Praktično usposabljanje pri delodajalcu x x

Opomba: V 4. letniku si udeleženec v sklopu odprtega kurikula izbere med izbirnimi moduli en modul, in sicer izbira med neposrednim trženjem, bančnim poslovanjem in zavarovalnimi storitvami.

POKLICNI TEČAJ – EKONOMSKI TEHNIK

Naziv strokovne izobrazbe: ekonomski tehnik/ekonomska tehnica

Trajanje izobraževanja: eno šolsko leto

Pogoj za vpis v poklicni tečaj: opravljen vsaj štiriletni strokovni program

Strokovni moduli 1. letnik
M1 – Poslovanje podjetij s projekti (3 izpiti) x
M2 – Ekonomika x
M3 – Delovanje gospodarstva (3 izpiti) x
M6 – Komercialno poslovanje x
M9 – Zavarovalne storitve x
OK – Poslovno komuniciranje x
OK – Raziskovalno delo x
Praktično uposabljanje pri delodajalcu x
Izobraževanje se zaključi s poklicno maturo x

Program je sestavljen iz osmih strokovnih modulov, med katere spadata tudi raziskovalno delo in praktično usposabljanje pri delodajalcu. Večina modulov ima en izpit, razen modulov M1 in M3, ki sta sestavljena iz treh enot, zato imata po tri izpite.

Skip to content