BREZPLAČNA UČNA POMOČ – Izobraževanje odraslih 16 ur – PanUP 2018-2022 - Srednja ekonomska šola Ljubljana

BREZPLAČNA UČNA POMOČ – Izobraževanje odraslih 16 ur – PanUP 2018-2022

O projektu

Namen aktivnosti projekta, Promocija, animacija in učna pomoč 2018 – 2022 (PanUP), je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje (v nadaljnjem besedilu VZU) ter izboljšati kompetence, ki jih odrasli potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi. Cilj javnega razpisa je dvigniti izobrazbeno raven in poklicne kompetence odraslih z izvajanjem promocijskih in animacijskih aktivnosti ter z zagotavljanjem učne pomoči za udeležence izobraževanja odraslih, ki so v času izvajanja učne pomoči vpisani v izobraževalne programe za dvig izobrazbene ravni. Ciljna skupina so odrasli, ki nimajo zaključene poklicne ali srednje splošne ali strokovne izobrazbe, opravljenega mojstrskega, delovodskega ali poslovodskega izpita, pri čemer imajo prednost tisti odrasli, ki imajo zaključeno največ osnovnošolsko izobrazbo in/ali so stari več kot 45 let.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

roška, brezplačna učna pomoč, evropska sredstva, bic, eu, roška, et, iod, izobraževanje odraslih

Trajanje projekta: 2018 – 2022

Cena: brezplačno

Kdo se lahko vključi?

kdor je vpisan na program izobraževanje odraslih oz. je bil kadarkoli v preteklosti vpisan na izobraževanje odraslih (ni pomembno pri kateri instituciji)

Obseg brezplačnega programa:

16 ur

Programi, ki jih izvaja Srednja ekonomska šola Ljubljana:

  1. SLOVENŠČINA NA MATURI
  2. ANGLEŠČINA NA MATURI
  3. MATEMATIKA NA MATURI
  4. GOSPODARSTVO NA MATURI
  5. RAZISKOVALNO DELO NA MATURI
  6. UČENJE UČENJA
  7. UČNA POMOČ ZA UPORABO OBLAČNIH STORITEV
  8. SLOVENŠČINA ZA TUJCE

Izvedbe: na osnovi zadostne prijave števila udeležencev

Prijave: [email protected] ali 01/300 47 17

Lokacija: Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana

Več informacij o projektu: ucna-pomoc.si in www.panup.si

Pripravila: Tea Seliškar Otrin, mag. posl. ved, Izobraževanje odraslih, Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška

 

Povezava do zloženke

Deli objavo

Skip to content