Dinamična slovenščina - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Dinamična slovenščina

V torek, 12. oktobra 2021, smo imeli na urniku dve uri slovenščine, ki sta potekali razgibano, saj je od dijakov zahtevala aktivno sodelovanje. Profesorica nas je razdelila v skupine. Nato je vsaka skupina prejela navodilo in učno gradivo o izbrani temi, ki smo jo morali obravnavati samostojno. Na podlagi danih vprašanj in profesoričine pomoči smo izdelali plakat v obliki miselnega vzorca.

Vsaka skupina je svoje ugotovitve predstavila svojim sošolcem, kasneje pa smo skupaj s profesorico vse še enkrat ponovili. Ti dve uri slovenščine sta minili zelo hitro, saj je bilo vse skupaj dinamično. Pri skupinskem delu je morala sodelovati celotna skupina, zato smo se poleg nove učne snovi naučili tudi medsebojnega sodelovanja.

Tina Stanovnik, dijakinja

 

Deli objavo

Skip to content