IO – poklicna matura

Obvezni del:

  1. slovenščina (pisno in ustno),
  2. gospodarsko poslovanje (pisno in ustno)

Izbirni del:

  • tuji jezik I. ali matematika (pisno in ustno) – po izbiri slušatelja,
  • seminarska naloga v obliki projektnega dela iz  strokovnih predmetov  z zagovorom.

Opozorilo: Slušatelji 4. letnika, ki nameravajo opravljati poklicno maturo v tekočem šolskem letu, morajo že do (predvidoma) konca novembra izbrati naslov seminarske naloge v dogovoru s profesorjem. Obvezne so tudi konzultacije pred oddajo dokončne naloge.

Opozarjamo tudi na pravočasno prijavo k poklicni maturi (zimski, spomladanski in jesenski izpitni rok).

Več informacije je na spletni strani poklicne mature.

Deli objavo

Skip to content