Download Video Tiktok Tanpa Watermark
Gradiva IO - Srednja ekonomska šola Ljubljana

IO – poklicni tečaj

Za vpis v poklicni tečaj mora biti končan četrti letnik gimnazije ali četrti letnik druge srednje šole.Predmetnik poklicnega tečaja OznakaProgramske enote Strokovni moduliM1Poslovanje podjetij s projektiM2EkonomikaM3Delovanje gospodarstvaM6Komercialno poslovanjeM12Neposredno trženje Odprti kurikulOKPoslovno komuniciranjeOKRaziskovalno delo Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcuPoklicnaMatura (idelek oziroma storitev in zagovorPoklicni tečaj se zaključi s poklicno maturo (Matura > Poklicna...

IO – maturitetni tečaj

Predmeti maturitetnega tečajaSlovenščinaTuji jezik 1MatematikaIzbirni maturitetni predmet 1Izbirni maturitetni predmet 2Spričevalo maturitetnega tečaja je pogoj za pristop k splošni maturi. Če pa ste dopolnili 21 let, pa lahko k splošni maturi pristopite brez spričevala maturitetnega tečaja.Splošna matura (Matura > Splošna matura)

IO – poklicna matura

Obvezni del: slovenščina (pisno in ustno),gospodarsko poslovanje (pisno in ustno)Izbirni del:tuji jezik I. ali matematika (pisno in ustno) - po izbiri slušatelja,seminarska naloga v obliki projektnega dela iz  strokovnih predmetov  z zagovorom.Opozorilo: Slušatelji 4. letnika, ki nameravajo opravljati poklicno maturo v tekočem šolskem letu, morajo že do (predvidoma) konca...

Skip to content