IO – poklicni tečaj

Za vpis v poklicni tečaj mora biti končan četrti letnik gimnazije ali četrti letnik druge srednje šole.

Predmetnik poklicnega tečaja

 

Oznaka

Programske enote

 

Strokovni moduli

M1

Poslovanje podjetij s projekti

M2

Ekonomika

M3

Delovanje gospodarstva

M6

Komercialno poslovanje

M12

Neposredno trženje

 

Odprti kurikul

OK

Poslovno komuniciranje

OK

Raziskovalno delo

 

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu

Poklicna

Matura (idelek oziroma storitev in zagovor

Poklicni tečaj se zaključi s poklicno maturo (Matura > Poklicna matura).

Deli objavo

Skip to content