IO – Predmetnik: ekonomska gimnazija

Predmetnik

 

P r e d m e t

1. letnik

2. letnik

3. letnik

4. letnik

Slovenščina

 

x

 

x

 

x

 

x

Matematika

 

x

 

x

 

x

 

x

Tuji jezik I. (angleški)

 

x

 

x

 

x

 

x

Tuji jezik II. (nemški …)

 

x

 

x

 

x*

 

x*

Ekonomija

 

x

 

x

 

x

 

x*

Zgodovina

 

x

 

x

 

x*

 

*

Likovna umetnost

 

x

 

 

 

Geografija

 

x

 

x

 

x*

 

*

Biologija

 

x

 

x

 

 

Kemija

 

x

 

x

 

 

Psihologija

 

 

 

x

 

*

Sociologija

 

 

x

 

 

*

Informatika

 

x

 

x

 

 

Podjetništvo

 

 

x

 

x

 

x

Poslovna informatika

 

 

 

x

 

x

 

Opomba: Slušatelji imajo v 3. in 4. letniku  povečan obseg ur pri obveznih maturitetnih predmetih, pri izbirnih maturitetnih predmetih  v 3. in 4. letniku (x*) in  v  4. letniku (*).

Deli objavo

Skip to content