IO – Predmetnik: Ekonomski tehnik

Prenovljeni program je začel potekati v prvem letniku 2008/09.

Predmetniki__ET_-_prenovljeni.pdf

 

 

EKONOMSKI TEHNIK 

1. LETNIK

 
  A – Splošnoizobraževalni predmeti KREDITNE TOČKE
P1 SLOVENŠČINA 0
P2 MATEMATIKA 0
P3 TUJI JEZIK  (AN1, NE1) 0
P4 UMETNOST 3
P5 ZGODOVINA 0
P6 GEOGRAFIJA 3
P9 KEMIJA 5
P10 BIOLOGIJA 0
P11 ŠPORTNA VZGOJA – priznano 0
P12 TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) 0
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV 11
  B – Strokovni moduli  
M1 POSLOVNI PROJEKTI 12
  E – odprti kurikul  
OK POSLOVNE PREDSTAVITVE 0
  Interesne dejavnosti  – priznano 0
  Skupaj kreditne točke 23
     
     
 

EKONOMSKI TEHNIK  

2. LETNIK

 
  A – Splošnoizobraževalni predmeti KREDITNE TOČKE
P1 SLOVENŠČINA 0
P2 MATEMATIKA 0
P3 TUJI JEZIK  (AN1, NE1) 0
P5 ZGODOVINA 5
P7 SOCIOLOGIJA 3
P10 BIOLOGIJA 5
P11 ŠPORTNA VZGOJA – priznano 0
P12 TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) 0
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV 13
  B – Strokovni moduli                              
M2 POSLOVANJE PODJETIJ 0
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA 0
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO 0
M5 FINANČNO POSLOVANJE 7
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  STROKOVNIH MODULOV 7
  E – Odprti kurikul  
OK POSLOVNE PREDSTAVITVE 7
OK ZDRAVO ŽIVLJENJE 1
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  ODPRTEGA KURIKULA 8
  Č – Praktično izobrževanje pri delodajalcu  
  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 0
  Interesne dejavnosti  – priznano 0
  KREDITNIH TOČK SKUPAJ 28
     
     
 

EKONOMSKI TEHNIK

 3. LETNIK

 
  A – Splošnoizobraževalni predmeti KREDITNE TOČKE
P1 SLOVENŠČINA 0
P2 MATEMATIKA 0
P3 TUJI JEZIK  (AN1, NE1) 0
P8 PSIHOLOGIJA 3
P11 ŠPORTNA VZGOJA – priznano 0
P12 TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) 10
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV 13
  B – Strokovni moduli                              
M2 POSLOVANJE PODJETIJ 0
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA 0
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO 0
M7 KOMERCIALNO POSLOVANJE 7
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  STROKOVNIH MODULOV 7
  E – Odprti kurikul  
OK LOGISTIKA 2
OK TRAJNOSTNA PROIZV. IN POTROŠNJA 2
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  ODPRTEGA KURIKULA 4
  Č – Praktično izobrževanje pri delodajalcu  
  PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM 6
  Interesne dejavnosti  – priznano 0
  KREDITNIH TOČK SKUPAJ 30
     
     
 

EKONOMSKI TEHNIK

4. LETNIK

 
  A – Splošnoizobraževalni predmeti KREDITNE TOČKE
P1 SLOVENŠČINA 24
P2 MATEMATIKA 19
P3 TUJI JEZIK  (AN1, NE1) 20
P11 ŠPORTNA VZGOJA – priznano 14
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  SPLOŠNOIZOBR. PREDMETOV 77
  B – Strokovni moduli                              
M2 POSLOVANJE PODJETIJ 14
M3 EKONOMIKA POSLOVANJA 12
M4 SODOBNO GOSPODARSTVO 21
M9 ZAVAROVALNE STORITVE 6
M10 BANČNO POSLOVANJE 6
M11 POŠTNI PROMET 6
M12 FINANČNO KNJIGOVODSTVO 6
M13 NEPOSREDNO TRŽENJE 6
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  STROKOVNIH MODULOV 53
  E – Odprti kurikul  
OK-M6 MATERIALNO KNJIGOVODSTVO 7
OK STR. TUJI JEZIK II (AN2, NE2, IT2, ŠP2) 2
OK RAZISKOVALNO DELO 2
  SKUPAJ KREDITNE TOČKE IZ  ODPRTEGA KURIKULA 11
  Interesne dejavnosti  – priznano 14
  KREDITNIH TOČK SKUPAJ 155
  POKLICNA MATURA (storitev ali zagovor) 4

 

 

Deli objavo

Skip to content