Izobraževanje odraslih – obisk šole le s predhodnim dogovorom od 25. 5. 2020 - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Izobraževanje odraslih – obisk šole le s predhodnim dogovorom od 25. 5. 2020

Spoštovani udeleženci izobraževanja odraslih,

 

obveščamo vas, da je od 25. 5. 2020 po predhodnem dogovoru z učiteljem, nosilcem predmeta, ki ga opravljate, izjemoma lahko dovoljen vstop v šolo. Ob tem  morate obvestiti tudi organizatorko izobraževanja: [email protected]Sicer še vedno potekajo konzultacije, opravljanje izpitov in ostalih obveznosti na daljavo

V kolikor vas bo učitelj povabil na šolo vas vljudno naprošamo, da upoštevate spodnja navodila gospe ravnateljice mag. Andreje Preskar. Ne pozabite s seboj prinesti izpolnjene izjave: Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

 

Pripravila: Tea Seliškar Otrin, Srednja ekonomska šola Ljubljana

 

 

NAVODILA ZA VEDENJE V ŠOLI IN ŠOLSKI OKOLICI V ČASU COVID-19

Vstop v šolo:
Vstop v šolo je izključno mogoč samo za udeležence, ki bodo pozvani s strani šole. Vhod v šolo je pri prvem stranskem vhodu iz smeri parkirišča, kjer piše Dijaki. Na vhodu vas bosta pričakala šolska svetovalna delavka Alenka Nagode in šolski varnostnik.

Pogoji za vstop v šolo:
1. V šolo lahko vstopajo le zdravi udeleženci (brez znakov akutnih okužb dihal)
2. Ob prihodu morajo udeleženci šolski svetovalki oddati izpolnjeno Izjavo polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi oziroma Izjavo staršev
mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo/pristopom k maturi (spodaj med prilogami)
3. Pred vstopom si bodo udeleženci morali razkužiti roke, prejeli bodo zaščitno masko, ki jo bodo morali dati na obraz. Šola zagotovi eno masko na udeleženca na dan. Gibanje po šoli bo potekalo po v naprej označenih koridorjih od vhoda v šolo do določene učilnice, kjer se bodo izvajale priprave na maturo oziroma pouk. Na poti do učilnice udeleženci ohranjajo varnostno razdajo (1,5–2m), na poti ne se ustavljajo in družijo.

Vedenje v učilnici:
Pri vstopu in izstopu iz učilnice si morajo udeleženci razkužiti roke. Udeleženci v učilnici sedijo ves čas na istem mestu. S seboj prinesejo pripomočke, ki jih bodo potrebovali za pouk. Posojanje pripomočkov med sošolci/udeleženci ni dovoljeno! Garderobo imajo ves čas pri sebi.

Zaščitno masko lahko udeleženci pri pouku odložijo samo v primeru, da je zagotovljena razdalja 1,5–2m in da udeleženci v tem času ne govorijo. Masko si morajo sneti v skladu s pravili. Navodila za pravilno namestitev in odstranitev maske so dosegljiva na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/maske2_lektorirano.pdf.

Ko udeleženci komunicirajo z učitelji ali s sošolci/udeleženci si morajo nadeti zaščitno masko.

Sanitarije:

Udeleženci morajo uporabiti naše sanitarije v I. nadstropju najbliže njihovi učilnici. Pri uporabi upoštevajo medosebno razdaljo 1,5–2m. Priporočamo, da dijaki pri vstopu v WC vrata odpirajo s komolcem oziroma s pomočjo čiste papirnate brisače. Po uporabi si temeljito umijejo in razkužijo roke in takoj odidejo nazaj v učilnico.

Odhod iz šole:

Po končanem pouku udeleženci iz šole izstopajo posamično in pri tem še vedno ohranjajo medosebno razdaljo. Masko udeleženci previdno snamejo in zavržejo šele pri izhodu v za to pripravljen koš.

Zadrževanje v skupinah oz. druženje na vhodu v šolo in v šolski okolici ni dovoljeno.

Priporočamo, da so udeleženci primerno oblečeni zaradi pogostejšega intenzivnejšega zračenja prostorov.

Izjava staršev mladoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Izjava polnoletnega dijaka pred vstopom v šolo

Deli objavo

Skip to content