Opis izbirnih strokovnih modulov (B2) v programu EKONOMSKI TEHNIK - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Opis izbirnih strokovnih modulov (B2) v programu EKONOMSKI TEHNIK

PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SKLOPOV PO PROGRAMSKIH ENOTAH

B2 – Izbirni strokovni moduli

M5 – FINANČNO POSLOVANJE
1. vsebinski sklop: Finančni trgi in ustanove
2. vsebinski sklop: Plačilni promet in poslovanje z gotovino
3. vsebinski sklop: Prodaja finančnih storitev

M6 – MATERIALNO KNJIGOVODSTVO
1. vsebinski sklop: Denarno poslovanje
2. vsebinski sklop: Evidentiranje blaga in storitev
3. vsebinski sklop: Računovodenje proizvodnje

M7 – KOMERCIALNO POSLOVANJE
1. vsebinski sklop: Nabava in prodaja
2. vsebinski sklop: Tržno komuniciranje
3. vsebinski sklop: Razvrščanje blaga

M9 – ZAVAROVALNE STORITVE
1. vsebinski sklop: Zavarovalno pravo
2. vsebinski sklop: Osnove zavarovalništva

M10 – BANČNO POSLOVANJE
1. vsebinski sklop: Komerciala – enostavnejše bančne storitve za fizične osebe
2. vsebinski sklop: Bančno poslovanje v zalednih službah

M11 – POŠTNI PROMET
1. vsebinski sklop: Poštno poslovanje
2. vsebinski sklop: Trženje in kakovost poštnih storitev

M12 – FINANČNO KNJIGOVODSTVO
1. vsebinski sklop: Obračun plač
2. vsebinski sklop: Osnovna sredstva in drobni inventar
3. vsebinski sklop: Pokritje stroškov in prag rentabilnosti

M13 – NEPOSREDNO TRŽENJE
1. vsebinski sklop: Administrativno-komunikacijska dela
2. vsebinski sklop: Neposredno trženje in zadovoljstvo kupcev
3. vsebinski sklop: Tržnoinformacijski sistemi

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content