Ekonomski tehnik - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Opis izbirnih strokovnih modulov (B2) v programu EKONOMSKI TEHNIK

PREDSTAVITEV VSEBINSKIH SKLOPOV PO PROGRAMSKIH ENOTAHB2 - Izbirni strokovni moduliM5 - FINANČNO POSLOVANJE1. vsebinski sklop: Finančni trgi in ustanove 2. vsebinski sklop: Plačilni promet in poslovanje z gotovino 3. vsebinski sklop: Prodaja finančnih storitevM6 - MATERIALNO KNJIGOVODSTVO1. vsebinski sklop: Denarno poslovanje2. vsebinski sklop: Evidentiranje blaga in storitev 3. vsebinski...

Opis obveznih strokovnih modulov (B1) v programu EKONOMSKI TEHNIK

PREDSTAVITEV PROGRAMSKIH ENOT B1 - Obvezni strokovni moduli M1 - POSLOVNI PROJEKTI1. vsebinski sklop: Projektno delo2. vsebinski sklop: Informacijska, komunikacijska tehnologija Dijak/dijakinja:opredeljuje dejavnosti v projektu in izvede projekt po določenem načrtu;razvije sposobnost komuniciranja, timskega dela in podjetniškega načina razmišljanja;razvija logično mišljenje in sklepanje za sistemsko reševanje problemov ter aplicira spoznanja in teoretična...

Predmetnik programa EKONOMSKI TEHNIK

Bi rad/-a čim hitreje prišel/-a do poklica z zadostnimi znanji za zaposlitev?Si želiš konkretnih in uporabnih znanj?Potem je program ekonomski tehnik prav zate.Pridobil boš poklic ekonomski tehnik/ ekonomska tehnica.V času šolanja se boš srečal/-a s splošnoizobraževalnimi predmeti in strokovnimi moduli, podjetniki, strokovnjaki iz gospodarstva, vrstniki iz različnih držav,... Pridobil/-a boš...

Skip to content