Prehrana na šoli - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Prehrana na šoli

1. septembrom 2014 je začela veljata novela Zakon o šolski prehrani, ki ureja organiziranje šolske prehrane tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah, poleg tega sta s 1. januarjem in 1. junijem 2012 stopila v veljavo še Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.

V skladu s temi zakoni in našimi pravili o šolski prehrani bomo tako kot do sedaj tudi v naprej organizirali subvencionirano malico.

Če želite dijaka prijaviti na malico morate starši oziroma skrbniki izpolniti obrazec Prijavnica za prehrano.

Z izpolnjeno prijavo starši in dijaki prevzemate naslednje dolžnosti (iz 9. člena Zakona o šolski prehrani (ZŠolPre), in sicer da boste:

  • – spoštovali pravila šolske prehrane,
  • – plačevali prispevek za šolsko prehrano,
  • – pravočasno odjavljali posamezni obrok skladno s pravili šolske prehrane,
  • – plačevali polno ceno obroka, če obroka ne boste pravočasno odjavili,
  • – šoli v 30 dneh sporočali vsako spremembo…

Iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno na dijaka. Dijaki imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznemu delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih šola izvaja v skladu s šolskim koledarjem.

Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo pri pouku, mora malico za tisti dan odjaviti, in to vsaj en dan pred odsotnostjo, drugače bo moral za tisti dan plačati polno ceno malice, torej 2,42 evra.

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin, ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti (iz 12. in 13. člena ZŠolPre)

V šolskem letu 2019/20 je cena malice 2,42 EUR. Dijakom, bo glede na veljavnost odločbe o otroškem dodatku oz. državni štipendiji, šola priznala pravico do subvencije v višini glede na povprečen dohodek na družinskega člana.

 

 

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content