Šolska prehrana - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Prehrana na šoli

1. septembrom 2014 je začela veljata novela Zakon o šolski prehrani, ki ureja organiziranje šolske prehrane tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah, poleg tega sta s 1. januarjem in 1. junijem 2012 stopila v veljavo še Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. V skladu s temi zakoni...

Skip to content