Sklep o prilagoditvi ocenjevanja znanja – 4. 12. 2020 - Srednja ekonomska šola Ljubljana