Šolska knjižnica – NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19 - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Šolska knjižnica – NAVODILA v času ukrepov za preprečevanje bolezni COVID-19

Veljajo navodila kot za celotno šolo:

 • pridejo le ZDRAVI (učenci, strokovni delavci in drugi zaposleni),
 • umivanje rok, razkuževanje,
 • uporaba mask (knjižničarka, zaposleni in dijaki,
 • upoštevanje varnostne razdalje.

Odprtost knjižnice:

Knjižnica bo za uporabnike odprta::

 • od 8.00 do 14.00 vse dni razen ob sredah,
 • sreda od 9.00 do 12.00

 

 • V knjižnici in sosednjih učilnicah ob sredah poteka pouk

 

Kreativnost in makerspace

 

za 2. letnike (8.00–8.45; od 12.40 –13.25 in od 13.30 do 14.15)

 

V tem času čitalnica in izposoja gradiva nista na voljo.

Vstopanje v knjižnico in gibanje po njej:

 • V knjižnico vstopajo le zdravi.
 • Uporabniki vstopajo posamezno.
 • Ob vstopu si razkužijo roke.
 • Poskrbijo za varnostno razdaljo (1, 5 – 2 m).
 • Ni prostega dostopa do polic z gradivom → je skladiščni sistem (gradivo naročijo knjižničarki).
 • Čitalnica je odprta. Uporabnik, ki želi uporabljati čitalnico, o tem obvesti knjižničarko, ki ga napoti k mizi. Pri mizi je lahko le en uporabnik, tako je lahko v čitalnici hkrati 10 učencev (uporabnikov). Po uporabi se mesto uporabe (miza) razkuži.

 

Vračanje gradiva:

 • Uporabniki gradivo vračajo v knjižnico na mesto, ki je posebej označeno.
 • Knjižničarka z uporabo rokavic in zaščitne maske gradivo sprotno razdolži in ga postavi v karanteno za 3 dni.

Izposoja gradiva:

 • Ni dostopa do gradiva oz. polic – izdaja oz. izposoja se le predhodno naročeno gradivo:
 • po e-pošti: [email protected],
 • osebno (uporabnik počaka, da knjižničarka gradivo poišče in prinese s polic).

 

 • Gradivo, ki si si lahko izposodijo učitelji v učilnico lahko  do vračila v knjižnico uporabljajo le učenci istega oddelka in z njim ravnajo po priporočilih in ukrepih za preprečevanje širjenja virusa Covid-19.

 

 • Izvajale se bodo ure skupinskega obiska knjižnice za vse letnike med razrednimi urami. Potrebna je predhodna najava razrednika.

 

Vsebine bodo povezane s knjižnico, branjem, spodbujanjem branja, informacijsko pismenostjo, strategije za učenje, iskanje informacij, izvajanje bralnih projektov …

Ure se bodo izvajale:

 

 • v knjižnici
 • Izven šole (na prostem, splošna knjižnica …, kjer se ravna po ukrepih, določenih za tisti prostor),
 • preko IKT orodij (spletna učilnica, videokonferenca, spletna stran šole …).

Učbeniški sklad je v učilnici št. 13. Za dvig učbenikov se obrnite na knjižničarko v knjižnici.

Najavite se predhodno po mejlu ali po osebnem dogovoru.

 

Pripravila: Zdenka Sušec, univ. dipl. bibl.

Deli objavo

Skip to content