Splošna matura: informacije

Seminarske naloge in vaje opravljajo slušatelji IO pri svojih mentorjih v okviru predavanj in konzultacij. Urnike predavanj, konzultacij, seznam mentorjev in kontakte z njimi dobite v pisarni IO. Mentorji potem sporočijo ocene seminarskih nalog in vaj tajniku mature, ki posreduje ocene na RIC. Seminarske naloge in vaje morajo biti končane in ocenjene do polovice aprila. Do takrat morajo biti opravljene vse konzulatice z mentorji.

Podrobnosti o posameznih predmetih in o razpisanih naslovih seminarskih nalog najdete na: http://www.ric.si/splosna_matura/predmeti/

Informacije o splošni maturi bodo objavljene na tej spletni strani in na oglasni deski šole za splošno maturo.

Deli objavo

Skip to content