Obrazci in navodila - splošna matura - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Izpitni red pri pisnih izpitih

Prihod kandidatov v šolo na dan pisnega izpita: 8.30Priprava kandidatov na pisni izpit: od 8.40 do 9.00Obvezen je osebni dokument s sliko, ki ga kandidat pokaže nadzornemu profesorju.Začetek pisanja prve izpitne pole: 9.00.Prve pol ure se ne sme zapuščati izpitnega prostora. V nadaljevanju pisanja sme po en kandidat zapustiti...

Splošne informacije o maturi

Splošna matura zajema 5 predmetov, tri obvezne in dva izbirna.  Splošno maturo sestavljajo:1. obvezni predmeti: slovenščina, matematika in tuji jezik;2. izbirni predmeti, ki ga v šolskem letu 2016/17 izvajamo na šoli: ekonomija,  geografija, sociologijaPri izbirnih predmetih je ocena sestavljena iz eksternega dela in internega dela. Interni del predstavlja 20 % ocene....

Splošna matura: informacije

Seminarske naloge in vaje opravljajo slušatelji IO pri svojih mentorjih v okviru predavanj in konzultacij. Urnike predavanj, konzultacij, seznam mentorjev in kontakte z njimi dobite v pisarni IO. Mentorji potem sporočijo ocene seminarskih nalog in vaj tajniku mature, ki posreduje ocene na RIC. Seminarske naloge in vaje morajo biti končane...

Skip to content