Izpitni red pri pisnih izpitih

Prihod kandidatov v šolo na dan pisnega izpita: 8.30

Priprava kandidatov na pisni izpit: od 8.40 do 9.00

Obvezen je osebni dokument s sliko, ki ga kandidat pokaže nadzornemu profesorju.

Začetek pisanja prve izpitne pole: 9.00.

Prve pol ure se ne sme zapuščati izpitnega prostora. V nadaljevanju pisanja sme po en kandidat zapustiti izpitni prostor za kratek čas (nekaj minut – odhod na WC), kar nadzorni profesor zabeleži v zapisnik. Zadnjih 15 minut pred koncem izpita kandidati ne smejo zapuščati izpitnega prostora, počakati morajo, da vsi končajo in skupaj zapustijo prostor.

Če kdo na začetku zamudi do 30 minut zaradi višje sile – zastoj v prometu in podobno, lahko pristopi k izpitu, vendar ne sme podaljšati časa pisanja. Kdor ima dolge lase, jih mora z gumico speti v čop.

Kandidat ima lahko v izpitnem prostoru samo pripomočke, ki so dovoljeni za posamezni izpit. Garderobo, torbice in druge stvari kandidat odloži na  za to določeno mesto.
Izpiti bodo potekali po maturitetnem koledarju, ki je objavljen na spletni strani šole, na spletni strani RIC-a in na šolski oglasni deski.

Podrobnosti o poteku mature je napisano v Pravilniku o maturi, ki ga najdete na spletni strani naše šole ali na spletni strani RIC-a.

Prepovedano je posedovanje mobilnih telefonov in ročnih ur. Telefonov (tudi izklopljenih ne) in ročnih ur se ne sme prinesti v izpitni prostor. Če pa ga/jo boste prinesli v šolo, ga/jo boste morali oddati dežurnemu učitelju na hodniku. V slučaju, da se pri kom ugotovi, da ima v izpitnem prostoru telefon, čeprav ugasnjen ali ročno uro, se mu oceni izpitno polo z nič točkami, če pa bi kdo uporabljal telefon ali ročno uro v izpitnem prostoru, se celoten del izpita oceni z nič točkami.

Redno spremljajte informacije na šolski oglasni deski in na spletni strani šole in RIC-a.

 

 

 

 

Deli objavo

Skip to content