Splošne informacije o maturi

Splošna matura zajema 5 predmetov, tri obvezne in dva izbirna.  Splošno maturo sestavljajo:

1. obvezni predmeti: slovenščina, matematika in tuji jezik;

2. izbirni predmeti, ki ga v šolskem letu 2016/17 izvajamo na šoli: ekonomija,  geografija, sociologija

Pri izbirnih predmetih je ocena sestavljena iz eksternega dela in internega dela. Interni del predstavlja 20 % ocene. Interni del pri sociologiji je ocenjena seminarska naloga. Pri geografiji so kot interni del ocenjene vaje. Pri ekonomiji predstavlja interni del ocenjena pisna naloga. Seminarska naloga in vaje se opravljajo v četrtem letniku. Pri obveznih predmetih pa je poleg pisnega izpita – eksternega dela, še interni del – ustni del izpita.

Razne informacije o splošni maturi najdete na spletni strani Državnega izpitnega centra:   RIC

Deli objavo

Skip to content