Učbeniški sklad - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Učbeniški sklad

Dijaki si lahko izposodijo knjige iz učbeniškega sklada.

 

Komplet učbenikov naroči dijak ob zaključku pouka za naslednje šolsko leto. Učbenike vrne v kompletu ob koncu pouka v tekočem šolskem letu. Učbenike lahko dijak tudi odkupi, če je to možno, po nabavni ceni (za nove učbenike) ali ceni, zmanjšani za obrabo (za stare učbenike). Za izgubljene knjige plača razliko do polne cene učbenika.

 

Deli objavo

Skip to content