Učbeniški sklad - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Učbeniški sklad

Dijaki si lahko izposodijo knjige iz učbeniškega sklada. Komplet učbenikov naroči dijak ob zaključku pouka za naslednje šolsko leto. Učbenike vrne v kompletu ob koncu pouka v tekočem šolskem letu. Učbenike lahko dijak tudi odkupi, če je to možno, po nabavni ceni (za nove učbenike) ali ceni, zmanjšani za obrabo...

Skip to content