V šolo prihajate le zdravi dijaki - Srednja ekonomska šola Ljubljana