VPIS V POKLICNI TEČAJ EKONOMSKI TEHNIK

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo.

Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko dijak redno izobražuje samo enkrat.

 

Pomembni datumi za vpis v poklicni tečaj v šolskem letu 2020/2021

4. september 2020

Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2020/21 (redni).

9. september 2020

Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav (Internet).

23. september 2020

Šola pisno obvesti kandidate o stanju prijav, morebitni omejitvi vpisa in o poteku vpisa.

24. in 25. september 2020

Vpis v poklicni tečaj.

1. oktober 2020

Začetek pouka.

 

 

POSTOPEK PRIJAVE
Prijavite se z obrazcem Prijava za vpis v začetni letnik srednje šole, ki ga lahko natisnete na naslednji povezavi (Prijava) ali kupite v knjigarnah (DZS 1,20 ).

Prijavi je potrebno predložiti naslednja dokazila:

1) kandidati, ki so uspešno zaključili četrti oziroma zaključni letnik programa gimnazija ali srednjega strokovnega oz. tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričevala tretjega in četrtega letnika,

2) kandidati, ki so uspešno zaključili zaključni letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja, fotokopijo spričeval prvega in drugega letnika.

 

 

OMEJITEV VPISA, MERILA ZA IZBIRO V PRIMERU OMEJITVE VPISA IN IZBIRNI POSTOPEK

Če je število prijavljenih kandidatov za vpis v program poklicnega tečaja po zaključenem prijavnem roku bistveno večje od razpisanega števila mest, šola s soglasjem ministra za šolstvo in šport sprejme sklep o omejitvi vpisa. O tem so kandidati (s strani šole) pisno obveščeni.

Merila za izbiro:

* pri kandidatih, ki so zaključili četrti letnik gimnazije oziroma četrti letnik programa srednjega strokovnega izobraževanja: seštevek zaključnih ocen tretjega in četrtega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter oceni splošnega učnega uspeha;

* pri kandidatih, ki so zaključili drugi letnik programa poklicno-tehniškega izobraževanja: seštevek zaključnih ocen prvega in drugega letnika iz slovenščine (oziroma madžarščine ali italijanščine kot maternega jezika), matematike in prvega tujega jezika ter ocen splošnega učnega uspeha.

Kandidati lahko zberejo največ 40 točk.

Če se po izbirnem postopku na posamezni šoli na spodnji meji razvrsti več kandidatov z istim številom točk, pridobljenih po zgoraj navedenih kriterijih, se izbira med njimi opravi na podlagi točk, pridobljenih iz ocen splošnega učnega uspeha in zaključnih ocen prvega tujega jezika posameznega letnika.

Deli objavo

Skip to content