Postopek vpisa - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Vpis v poklicni tečaj ekonomski tehnik 2020/2021 do konca septembra 2020

Zadnji rok  za vpis v poklicni tečaj ekonomski tehnik je do konca septembra 2020. V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno...

Obvestilo o omejitvi vpis v 1. letnik

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je omejilo vpis v programu ekonomski tehnik. Izbirni postopek bo potekal na osnovi točk, ki ste jih zbrali z zaključenimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Spodnja meja 1. kroga izbirnega postopka bo objavljena 30. 6. 2020 ob 11.00 na šolski...

Obvestilo in prijavnica za vpis v 1. letnik 2020/21 – rok prijave 11. 5. 2020

Rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/21 je do 11. 5. 2020. Vlogo lahko oddate elektronsko na e-naslov šole [email protected] ali na naslov Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana.  Prijavnice ni potrebno žigosati in podpisati na osnovni šoli.  Prilagamo vam prijavnico za vpis...

VPIS V ZAČETNI LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Program ekonomski tehnik. Pogoji za vpis V program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Datumi za vpis v šolskem letu 2021/2022 2. april 2021 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis...

VPIS V POKLICNI TEČAJ EKONOMSKI TEHNIK

V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno maturo. V poklicnem tečaju se lahko...

Skip to content