Uradne ure v času poletnih počitnic

Uradne ure v času poletnih počitnic: 8. 7. – 12. 7. – uradne ure med 10.00 in 12.00 15. 7. – 31. 7. – ni uradnih ur 1. 8. – uradne ure med 9.00 in 12.00 2. 8. – 16. 8. – ni uradnih ur 19. 8. dalje – uradne ure po ustaljenem urniku Razpored […]

Uradne ure v času poletnih počitnic

Uradne ure v času poletnih počitnic: 21. 7. – 30. 7. – ni uradnih ur 31. 7. in 1. 8. – uradne ure med 9.00 in 12.00 2. 8. – 15. 8. – ni uradnih ur 16. 8. dalje – uradne ure po ustaljenem urniku Razpored popravnih izpitov si od 31. 7. dalje (od ponedeljka […]

Organi upravljanja šole

Organi upravljanja šole so svet šole, svet staršev in ravnatelj. Svet šole Svet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov (46. člen ZOFVI). Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za 4 leta in so lahko ponovno imenovani oz. […]

Osnovni podatki o šoli

Naziv: Srednja ekonomska šola Ljubljana Naslov: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana Ravnateljica: mag. Andreja Preskar Tajništvo: Ana Sušec Izobraževanje odraslih: Tea Seliškar Otrin Knjižnica: Zdenka Sušec Svetovalna služba: Alenka Nagode Računovodstvo: Mateja Sorčič Telefonske številke: Tajništvo: 01 300 47 00, Fax: 01 300 47 19 Zbornica: 01 300 47 21 Izobraževanje odraslih: 01 300 47 […]

Uradne ure v času poletnih počitnic
Ocenite zgornjo objavo