Vodstvo in šolske službe - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Organi upravljanja šole

Organi upravljanja šole so svet šole, svet staršev in ravnatelj.Svet šoleSvet javne poklicne oziroma strokovne šole, gimnazije in javnega dijaškega doma sestavljajo: trije predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev, trije predstavniki staršev in dva predstavnika dijakov (46. člen ZOFVI).Člani sveta so imenovani oz. izvoljeni za 4 leta in so lahko...

Osnovni podatki o šoli

Naziv: Srednja ekonomska šola Ljubljana Naslov: Roška cesta 2, 1000 Ljubljana Ravnateljica: mag. Andreja Preskar Tajništvo: Ana Sušec Izobraževanje odraslih: Tea Seliškar Otrin Knjižnica: Zdenka Sušec Svetovalna služba: Alenka Nagode Računovodstvo: Mateja Sorčič Telefonske številke: Tajništvo: 01 300 47 00, Fax: 01 300 47 19 Zbornica: 01 300 47 21 Izobraževanje odraslih: 01 300 47 17 Knjižnica: 040 607 605 Svetovalna služba:...

Skip to content