Vpis - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Obvestilo o vpisnem postopku

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je za šolsko leto 2023/2024 omejilo vpis v 1. letnik programa ekonomski tehnik na Srednji ekonomski šoli Ljubljana.  Za izvedbo vpisnega postopka je potrebno urediti ustrezno dokumentacijo. Prijavljeni kandidati prinesete dokazila in dokumente na šolo v pisarno šolske svetovalne delavke  - I. nadstropje pisarna 117...

Obvestilo – Vpis v 1. letnik

Obveščamo vas, da je MIZŠ je omejilo vpis v 1. letnika programa ekonomski tehnik za šolsko leto 2022/2023 na Srednji ekonomski šoli Ljubljana. Izbirni postopek bo potekal na osnovi točk, ki ste jih učenci pridobili z zaključnimi ocenami obveznih predmetov  v 7., 8. in 9. razredu. V prvem krogu se...

PREDSTAVITEV ROŠKE

Pridruži se nam na video predstavitvi Srednje ekonomske šole Ljubljana , in sicer v ponedeljek, 18. 10. 2021 ob 16. uri ali v ponedeljek, 8. 11. 2021 ob 16. uri. Zoom povezava do srečanja: https://arnes-si.zoom.us/j/4057910349#success

Vpis v poklicni tečaj ekonomski tehnik 2020/2021 do konca septembra 2020

Zadnji rok  za vpis v poklicni tečaj ekonomski tehnik je do konca septembra 2020. V poklicni tečaj se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil četrti letnik gimnazije ali zaključni letnik izobraževalnega programa za pridobitev srednje strokovne izobrazbe. Na ta način si pridobi srednjo strokovno izobrazbo. Izobraževanje po programu poklicni tečaj traja eno leto in se zaključi s poklicno...

Obvestilo o omejitvi vpis v 1. letnik

Ministrstvo za izobraževanje znanost in šport je omejilo vpis v programu ekonomski tehnik. Izbirni postopek bo potekal na osnovi točk, ki ste jih zbrali z zaključenimi ocenami obveznih predmetov v 7., 8. in 9. razredu. Spodnja meja 1. kroga izbirnega postopka bo objavljena 30. 6. 2020 ob 11.00 na šolski...

Obvestilo o stanju prijav v 1. letnik

Spoštovani bodoči dijaki, obveščamo vas, da smo do 11. maja 2020 prejeli 91 vaših prijav za vpis v 1. letnik. Za novo šolsko leto 2020/21 imamo razpisane 3 oddelke. V obdobju do 16. junija 2020, ko je čas za morebitne prenose prijav, vas bomo sproti obveščali o stanju prijav. Zahvaljujemo se...

Obvestilo in prijavnica za vpis v 1. letnik 2020/21 – rok prijave 11. 5. 2020

Rok za oddajo prijave za vpis v 1. letnik za šolsko leto 2020/21 je do 11. 5. 2020. Vlogo lahko oddate elektronsko na e-naslov šole [email protected] ali na naslov Srednja ekonomska šola Ljubljana, Roška cesta 2, 1000 Ljubljana.  Prijavnice ni potrebno žigosati in podpisati na osnovni šoli.  Prilagamo vam prijavnico za vpis...

VPIS V ZAČETNI LETNIK V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

Program ekonomski tehnik. Pogoji za vpis V program srednjega strokovnega izobraževanja ekonomski tehnik se lahko vpiše, kdor je uspešno zaključil osnovno šolo ali program nižjega poklicnega izobraževanja. Program traja štiri leta in se zaključi s poklicno maturo. Datumi za vpis v šolskem letu 2021/2022 2. april 2021 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis...

Skip to content