Obrazec direktne obremenitve

Če želite svoje obveznosti do šole poravnavati preko direktne obremenitve, lahko to storitev s izpolnitvijo: Obrazca za direktno obremenitev.                    

Povezave – splošno za srednje šole

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah     Register predpisov za srednje in visoko šolstvo Register predpisov za poklicno izobraževanje   Zakon o gimnazijah Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju                      

Dopolnitev šolskih pravil ocenjevanja znanja Srednje ekonomske šole Ljubljana
Ocenite zgornjo objavo