Navodila dijakom za PUD za š. l. 2020/21 - Srednja ekonomska šola Ljubljana

Navodila dijakom za PUD za š. l. 2020/21

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je določeno s predmetnikom za vse srednje strokovne šole. Dijaki se vključijo neposredno v delovni proces in se praktično usposabljajo z delom. Poleg praktičnih znanj in spretnosti  pridobijo spretnosti, ki jih v šoli s praktičnim poukom niso pridobili.

Opravljen PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja. PUD je opravljen, ko dijak odda:

  • pogodbo o opravljanju PUD-u,
  • poročilo mentorja o opravljenem PUD-u,
  • poročilo dijaka o opravljenem PUD-u.

Po šolskem koledarju bo opravljanje PUD-a potekalo od 31. 5. do 11. 6. 2021 pri vašem izbranem delodajalcu, največ 38 ur na teden in 8 ur na dan v dopoldanskem času. PUD lahko opravljate tudi pri dveh delodajalcih. Delovno mesto pri delodajalcu si zagotovite do 31. 3. 2021. Dva izvoda pogodbe boste prejeli konec januarja 2021. En podpisan izvod pogodbe oddajte organizatorici PUD-a na šoli.

Dijaki, ki so se prepisali v 3. letnik, morajo opraviti diferencialni PUD za 2. letnik do 31. 8. 2021.

Dijakom, ki ponavljajo letnik, se prizna opravljen PUD iz preteklega šolskega leta.

Uspešnost na PUD-u se oceni po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redovalnico v rubriko PUD.

Spodbujamo vas, da si sami zagotovite delovno mesto pri delodajalcu po svoji presoji (glede na kraj bivanja, štipendiranje, interese itd.) v podjetju, ustanovi ali zavodu. Tako imate možnost, da odgovorno vzpostavite prve stike z morebitnim prvim delodajalcem.

V času opravljanja PUD-a vas delodajalec zavaruje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V ta namen morate delodajalcu posredovati svoje podatke.

Morebitno odsotnost s PUD-a morate še isti dan javiti na šolo in delodajalcu.

Pred odhodom na PUD morate opravili seminar in izpit iz varstva pri delu.

 Predavanje in izpit iz varstva pri delu boste opravljali oktobra na šoli.

Oglejte si razpored opravljanja PUD opravljanja PUD praktičnega usposabljanja z delom po letnikih in oddajo dokumentacije.

Navodila za izdelavo Poročila dijaka o PUD-u.

Vse informacije in pomoč pri iskanju delovnega mesta za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu boste prejeli na govorilnih urah:

v četrtek od 8.50 do 9.35 v učilnici št. 16, tel. št. 040 607 674.

Organizatorica PUD

Dragica Ribič

Deli objavo

Skip to content