Rokovnik vpisa - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Rokovnik vpisa  

DATUMI ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

11. in 12. februar 2022 Informativni dan 2022/2023
4. april 2022 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2022/2023
8. april 2022 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav v posameznih programih (na spletnih straneh MIZŠ)
25. april 2022 do 14.ure Zadnji rok za morebiten prenos prijave na šolo
23. maj 2022 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi omejitve vpisa in spremembe obsega razpisa (na spletnih straneh MIZŠ)
24. maj 2022 Srednje šole pisno obvestijo kandidate o poteku vpisa
16. do 21. junij 2022 Vpis učencev oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. junij 2022 do 15.00 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
24. junij 2022 do 15.00 Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
30. junij 2022 do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
1. julij 2022 do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka