Rokovnik vpisa  

DATUMI ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2021/2022

12. in 13. februar 2021 Informativni dan 2021/2022
2. april 2021 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2021/2022
8. april 2021 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav v posameznih programih (na spletnih straneh MIZŠ)
22. april 2021 Zadnji rok za morebiten prenos prijave na šolo
21. maj 2021 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi omejitve vpisa in spremembe obsega razpisa (na spletnih straneh MIZŠ)
27. maj 2021 Srednje šole pisno obvestijo kandidate o poteku vpisa
16. do 21. junij 2021 Vpis učencev oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. junij 2021 do 15.00 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
24. junij 2021 do 15.00 Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
29. junij 2021 do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30. junij 2021 do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka