Rokovnik vpisa - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Rokovnik vpisa  

DATUMI ZA VPIS V ŠOLSKEM LETU 2022/2023

17. in 18. februar 2023 Informativni dan 2022/2023
3. april 2023 Zadnji rok za oddajo prijav za vpis v šolskem letu 2022/2023
7. april 2023 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi številčno stanje prijav v posameznih programih (na spletnih straneh MIZŠ)
24. april 2023 do 14.00 Zadnji rok za morebiten prenos prijave na šolo
23. maj 2023 Ministrstvo za šolstvo in šport objavi omejitve vpisa in spremembe obsega razpisa (na spletnih straneh MIZŠ)
29. maj 2023 Srednje šole pisno obvestijo kandidate o poteku vpisa
16. do 21. junij 2023 Vpis učencev oziroma izvedba 1. kroga izbirnega postopka
21. junij 2023 do 15.00 Objava rezultatov 1. kroga izbirnega postopka
23. junij 2023 do 15.00 Prijava neizbranih kandidatov v 1. krogu izbirnega postopka za 2. krog izbirnega postopka
29. junij 2023 do 15.00 Objava rezultatov 2. kroga izbirnega postopka
30. junij 2023 do 14.00 Vpis kandidatov, ki so bili uspešni v 2. krogu izbirnega postopka
Skip to content