IO – poklicni tečaj

Za vpis v poklicni tečaj mora biti končan četrti letnik gimnazije ali četrti letnik druge srednje šole. Predmetnik poklicnega tečaja   Oznaka Programske enote   Strokovni moduli M1 Poslovanje podjetij s projekti M2 Ekonomika M3 Delovanje gospodarstva M6 Komercialno poslovanje M12 Neposredno trženje   Odprti kurikul OK Poslovno komuniciranje OK Raziskovalno delo   Praktično usposabljanje […]

IO – maturitetni tečaj

Predmeti maturitetnega tečaja Slovenščina Tuji jezik 1 Matematika Izbirni maturitetni predmet 1 Izbirni maturitetni predmet 2 Spričevalo maturitetnega tečaja je pogoj za pristop k splošni maturi. Če pa ste dopolnili 21 let, pa lahko k splošni maturi pristopite brez spričevala maturitetnega tečaja. Splošna matura (Matura > Splošna matura)

IO – poklicna matura

Obvezni del: slovenščina (pisno in ustno), gospodarsko poslovanje (pisno in ustno) Izbirni del: tuji jezik I. ali matematika (pisno in ustno) – po izbiri slušatelja, seminarska naloga v obliki projektnega dela iz  strokovnih predmetov  z zagovorom. Opozorilo: Slušatelji 4. letnika, ki nameravajo opravljati poklicno maturo v tekočem šolskem letu, morajo že do (predvidoma) konca novembra […]

IO – poklicni tečaj
Ocenite zgornjo objavo