Poklicni tečaj ET  

Enoletni program ekonomski tehnik – poklicni tečaj je namenjen vsem, ki so končali 4. letnik gimnazije oz. druge srednje strokovne šole in želijo pridobiti naziv ekonomskega tehnika.

Udeleženci tečaja opravljajo zgolj strokovne ekonomske predmete, izobraževanje pa se zaključi s poklicno maturo. Če imajo udeleženci v celoti ali delno opravljeno poklicno oz. splošno maturo, se opravljeni predmeti na poklicni maturi priznajo, torej opravljajo samo strokovne oz. manjkajoče predmete.

Ekonomski tehnik je 4-letni program srednjega strokovnega izobraževanja. Zaključi se s poklicno maturo, ki je sestavljena iz 4 enot:

1. enota: slovenščina
2. enota: matematika ali prvi tuji jezik
3. enota: gospodarstvo
4. enota: izdelek ali storitev oz. seminarska naloga

Možnosti nadaljevanja študija

Z uspešno zaključeno poklicno maturo se lahko dijaki vpišejo na višješolske, visokošolske in tudi univerzitetne programe (večinoma z opravljenim 5. predmetom).

Iskanje zaposlitve

Dijaki s pridobljeno strokovno izobrazbo ekonomske smeri se zaposlujejo v številnih dejavnostih, najpogosteje pa v računovodstvu, knjigovodstvu in reviziji, zavarovalništvu, denarnem posredništvu, trgovini, logistiki in telekomunikacijah. Osebe s to izobrazbo se zaposlujejo kot tajniki in poslovni sekretarji, komercialni zastopniki za prodajo, menedžerji za trženje in prodajo, uradniki, strokovni sodelavci in strokovnjaki v računovodstvu, zavarovalni zastopniki in zavarovalni posredniki, prodajalci in trgovski poslovodje, ekonomisti, podjetniki itd.

STROKOVNI MODULI Letno število ur:
Poslovanje podjetij s projekti 324
Ekonomika 198
Delovanje gospodarstva 288
Komercialno poslovanje 136
Zavarovalne storitve /
Bančno poslovanje /
Neposredno trženje
102
OK Poslovno komuniciranje 34
OK Raziskovalno delo 68
Praktično usposobljanje pri delodajalcu 76
Skip to content