Praktično usposabljenje z delom  

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je za vse srednje strokovne šole določeno s predmetnikom. Dijaki se vključijo neposredno v delovni proces in se z delom praktično usposabljajo. Poleg praktičnih znanj in spretnosti pridobijo spretnosti, ki jih v šoli s praktičnim poukom niso mogli pridobiti.

Opravljen PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja. PUD je opravljen, ko dijak odda:

  • pogodbo o opravljanju PUD-a
  • poročilo mentorja o opravljenem PUD-u
  • poročilo dijaka o opravljenem PUD-u

Po šolskem koledarju 2020/21 bo opravljanje PUD-a potekalo pri vašem izbranem delodajalcu od 31. 5. do 11. 6. 2021, največ 38 ur na teden in 8 ur na dan v dopoldanskem času. PUD lahko opravljate tudi pri dveh delodajalcih. Delovno mesto pri delodajalcu si zagotovite do 31. 3. 2021. Dva izvoda pogodbe boste prejeli konec januarja 2021. En podpisan izvod pogodbe boste oddali organizatorici PUD-a na šoli.

Dijaki, ki so se prepisali v 3. letnik, morajo opraviti diferencialni PUD za 2. letnik do 31. 8. 2021.

Dijakom, ki ponavljajo letnik, se prizna opravljen PUD iz preteklega šolskega leta.

Uspešnost na PUD-u se oceni po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redovalnico v rubriko PUD.

Spodbujamo vas, da si po svoji presoji sami zagotovite delovno mesto pri delodajalcu v podjetju, ustanovi ali zavodu (glede na kraj bivanja, štipendiranje, interese itd.).Tako si boste ustvarili možnost, da odgovorno vzpostavite prve stike z morebitnim prvim delodajalcem.

V času opravljanja PUD-a vas delodajalec zavaruje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zaradi česar morate delodajalcu posredovati svoje podatke.

Morebitno odsotnost s PUD-a morate še isti dan javiti šoli in delodajalcu.

Pred odhodom na PUD morate opravili seminar in izpit iz varstva pri delu. Predavanje in izpit iz varstva pri delu boste opravljali oktobra v šoli.

Oglejte si razpored opravljanja PUD-a –  praktičnega usposabljanja z delom po letnikih in razpored oddaje dokumentacije.

Navodila za izdelavo Poročilo dijaka o PUD-u.

Vse informacije in pomoč pri iskanju delovnega mesta za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu:

DRAGICA RIBIČ,
organizatorka PUD-a

[email protected]

01 300 47 29
040 607 674

URADNE URE:
četrtek od 8.50 do 9.35; učilnica 16