Praktično usposabljanje z delom - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Praktično usposabljenje z delom  

NAVODILA DIJAKOM ZA PUD ZA ŠOL. L. 2022/23

Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (PUD) je določeno s predmetnikom za vse srednje strokovne šole. Dijaki se vključijo neposredno v delovni proces in se praktično usposabljajo z delom. Poleg praktičnih znanj in spretnosti  pridobijo spretnosti, ki jih v šoli s praktičnim poukom niso pridobili.

Opravljen PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja. PUD je opravljen, ko dijak odda:

  • pogodbo o opravljanju PUD-u,
  • poročilo mentorja o opravljenem PUD-u,
  • poročilo dijaka o opravljenem PUD-u.

Po šolskem koledarju bo opravljanje PUD-a potekalo od 5. 6. do 16. 6. 2023 pri vašem izbranem delodajalcu, največ 38 ur na teden in 8 ur na dan v dopoldanskem času. PUD lahko opravljate tudi pri dveh delodajalcih. Delovno mesto pri delodajalcu si zagotovite do 31. 3. 2023. Dva izvoda pogodbe boste prejeli konec januarja 2022. En podpisan izvod pogodbe oddajte organizatorici PUD-a na šoli.

Dijaki, ki so se prepisali v 3. letnik, morajo opraviti diferencialni PUD za 2. letnik do 31. 8. 2023.

Dijakom, ki ponavljajo letnik, se prizna opravljen PUD iz preteklega šolskega leta.

Uspešnost na PUD-u se oceni po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redovalnico v rubriko PUD.

Spodbujamo vas, da si sami zagotovite delovno mesto pri delodajalcu po svoji presoji (glede na kraj bivanja, štipendiranje, interese itd.) v podjetju, ustanovi ali zavodu. Tako imate možnost, da odgovorno vzpostavite prve stike z morebitnim prvim delodajalcem.

V času opravljanja PUD-a vas delodajalec zavaruje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V ta namen morate delodajalcu posredovati svoje podatke.

Morebitno odsotnost s PUD-a morate še isti dan javiti na šolo in delodajalcu.

Pred odhodom na PUD morate opravili seminar in izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti.

Predavanje in izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti boste opravljali na šoli.

Oglejte si razpored praktičnega usposabljanja z delom in oddajo dokumentacije po letnikih.

Navodila za izdelavo poročilo dijaka o PUD

Vse informacije in pomoč pri iskanju delovnega mesta za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu boste prejeli na govorilnih urah:

v ponedeljek od 9.40 do 10.25  in v sredo od 8.50 do 9.35 v kabinetu št. 129, tel. št. 040 607 665.

Organizatorica PUD

Tanja Trček Pelko

TANJA TRČEK PELKO
organizatorka PUD-a

[email protected]

01 300 47 45
040 607 665

URADNE URE:
ponedeljek od 9.40 do 10.25; kabinet 129
sreda od 8.50 do 9.35; kabinet 129

Skip to content