Knjižnica - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Knjižnica  

Bad Libraries Build Collections,
Good Libraries Build Services,
Great Libraries Build Communities.

R. David Lankes

Šolska knjižnica Srednje ekonomske šole Ljubljana je odprt in pregleden učni prostor, ki vabi dijake h komunikaciji, sodelovanju in grajenju znanja. Podaljšana je v Makersapce. Namenjena je celotni šolski skupnosti, v kateri spodbuja delo v manjših skupinah, sodelovalno učenje in vseživljenjsko učenje. Skupaj z drugimi učnimi dejavnostmi razvija boljšo pismenost dijakov. V knjižnici se lahko družijo in pomešajo različne skupine dijakov, učiteljev in zunanjih sodelavcev.

Poleg klasične izposoje knjižničnega gradiva se v digitalni dobi spreminja tudi način uporabe virov informacij in celotne knjižnice. Informacije niso več omejene le na tiskano gradivo in niso več dostopne samo na enem fizičnem mestu. Veliko baz znanja je danes dostopnih digitalno.

IZPOSOJA

Izposoja knjižničnega gradiva poteka vsak dan med 8. in 15. uro. Katalog naše knjižnice je dostopen preko aplikacije COBISS, baza COBIB.
Številka naše knjižnice je 51229, do nje pa lahko dostopate tudi preko imena Šolska knjižnica Srednje ekonomske šole Ljubljana.

POUK

• KREATIVNOST IN MAKERSPACE: dijaki 2. letnikov po eno uro tedensko
• KNJIŽNIČNO-INFORMACIJSKA ZNANJA: po dogovoru z učiteljem

ZDENKA SUŠEC,
knjižničarka in upravljavka učbeniškega sklada

[email protected]

01 300 47 22
040 607 605

URADNE URE:
vsak delavnik od 08.00 do 15.00

UČBENIŠKI SKLAD

Srednja ekonomska šola Ljubljana omogoča vsem dijakom od 1. do 4. letnika izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada v skladu s Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

Dijaki, ki si želijo izposoditi učbenike iz učbeniškega sklada, morajo do določenega roka (o roku so obveščeni v šoli) razrednikom oddati izpolnjeno prijavnico. Prispevek za učbeniški sklad znaša  nabavne cene učbenika in se plača po položnici. Dijaki dobijo naročene knjige prvi teden v septembru.

Dijaki 1. letnikov bodo prijavnice prejeli ob vpisu, dijaki višjih letnikov pa pri razrednikih.

Ob zaključku pouka morajo biti vsi učbeniki vrnjeni. Izgubljene učbenike je potrebno nadomestiti ali odkupiti (plačati tretjino zneska cene učbenika), prav tako pa je potrebno nadomestiti tudi poškodovane učbenike. Če dijak obveznosti ne bo poravnal, ne bo dobil učbenikov za naslednje šolsko leto.

Ceniki učbenikov so na spletnih straneh založb. Pri obračunavanju nadomestila za nevrnjeni ali uničen učbenik je upoštevana maloprodajna cena učbenika.

Učbenike in delovne zvezke, ki jih boste kupili, lahko vnaprej naročite tudi pri podjetju Kopija nova: https://www.kopija-nova.si/

Naročilnica za učbeniški sklad

SEZNAM UČBENIKOV IN DELOVNIH ZVEZKOV 2023/2024

SEZNAM UČNIH SREDSTEV IN PRIPOMOČKOV 2023/2024

Skip to content