Učitelji - Srednja ekonomska šola Ljubljana
  Učitelji  

AKRAP MARKO

[email protected]

 

DIJAKI: sreda, 12.40-13.25

STARŠI: sreda, 12.40-13.25

Kabinet 26

BALOH DIANA

[email protected]

 

DIJAKI: četrtek, 11.50-12.35

STARŠI: torek, 12.40-13.25

Kabinet 18

BERLEC MATEJA

[email protected]

 

DIJAKI: trenutno ni GU

STARŠI: trenutno ni GU

Kabinet 18

BOGOVIČ TINA
razredničarka 4.a

[email protected]

040 607 613

 

DIJAKI: torek, 8.50-9.35

STARŠI: ponedeljek, 10.30-11.15

Kabinet 30

BREGAR BELINGAR NIVES
razredničarka 1.b

[email protected]

040 607 646

 

DIJAKI: ponedeljek, 8.50-9.35

STARŠI: četrtek, 9.40-10.25

Kabinet 19

ČESNIK NINA
razredničarka 2.e

[email protected]

040 607 668

 

DIJAKI: torek, 12.40-13.25

STARŠI: ponedeljek, 11.50-12.35

Kabinet 38

ČESNIK STOJAN

[email protected]

040 607 601

 

DIJAKI: torek, 11.50-12.35

STARŠI: ponedeljek, 9.40-10.25

Kabinet šolska knjižnica

DERŽEK JOŠT
razrednik 4.c

[email protected]

040 607 636

 

DIJAKI: četrtek, 12.40-13.25

STARŠI: četrtek, 12.40-13.25

Kabinet 26

DIDIĆ HORVAT JASMINA
razredničarka 3.a

[email protected]

040 607 616

 

DIJAKI: četrtek, 10.30-11.15

STARŠI: ponedeljek, 9.40-10.25

Kabinet MAN (vhod iz knjižnice)

DRAGOŠ BOJANA
razredničarka 1.d

[email protected]

041 583 362

 

DIJAKI: ponedeljek, 11.50-12.35

STARŠI: torek, 11.50-12.35

Kabinet 9

DVORAČEK ANA
razredničarka 2.d

[email protected]

040 380 622

 

DIJAKI: torek, 9.40-10.25

STARŠI: četrtek, 11.50-12.35

Kabinet 19

HORVAT TATJANA
razredničarka 3.c

[email protected]

040 607 633

 

DIJAKI: torek, 8.50-9.35

STARŠI: sreda, 10.30-11.15

Kabinet 101

IGERC MARIJA

[email protected]

 

DIJAKI: sreda, 9.40-10.25

STARŠI: sreda, 8.50-9.35

Kabinet 18

INJAC-OŽBOLT MIJA
pomočnica ravnateljice

[email protected]

040 607 656

 

DIJAKI: sreda, 9.40-10.25

STARŠI: torek, 10.30-11.15

Kabinet 129

JAN MATEJA
razredničarka 3.e

[email protected]

040 607 655

 

DIJAKI: sreda, 10.30-11.15

STARŠI: četrtek, 10.30-11.15

Kabinet 107

JENKO ALEKSANDRA
razredničarka 2.b

[email protected]

040 607 017

 

DIJAKI: četrtek, 12.40-13.25

STARŠI: sreda, 9.40-10.25

Kabinet 2

KLEMENČIČ TATJANA
razredničarka 3.d

[email protected]

040 607 663

 

DIJAKI: ponedeljek, 9.40-10.25

STARŠI: sreda, 12.40-13.25

Kabinet 129

KURE DANIEL
razrednik 1.e

[email protected]

040 822 898

 

DIJAKI: četrtek, 10.30-11.15

STARŠI: torek, 11.50-12.35

Kabinet 9

LEŠNIK KARMEN
razrednik 2.c

[email protected]

040 607 674

 

DIJAKI: petek, 11.50-12.35

STARŠI: četrtek, 11.50-12.35

Kabinet 30

MANDELJ JERCA
šolska prehrana

[email protected]

040 607 644

 

DIJAKI: ponedeljek, 10.30-11.15

STARŠI: sreda, 10.30-11.15

Kabinet 2

NOVAK ŠPELA

[email protected]

 

DIJAKI: trenutno ni GU

STARŠI: trenutno ni GU

Kabinet 101

NOVINEC STRAŠEK TJAŠA
razredničarka 3.b

[email protected]

040 607 617

 

DIJAKI: torek, 10.30-11.15

STARŠI: četrtek, 10.30-11.15

Kabinet 38

PEŠEVSKA SLAVICA

[email protected]

 

DIJAKI: torek, 11.50-12.35

STARŠI: torek, 11.50-12.35

Kabinet šolska knjižnica

RIHTAR MOJCA

[email protected]

 

DIJAKI: petek, 10.30-11.15

STARŠI: ponedeljek, 12.40-13.25

Kabinet 129

ROVAN MARKO
pooblaščenec GDPR

[email protected]

 

DIJAKI: četrtek, 10.30-11.15

STARŠI: sreda, 11.50-12.35

Kabinet 33

RUPERT SEBASTJAN
tajnik PM

[email protected]

040 881 605

 

DIJAKI: ponedeljek, 10.30-11.15

STARŠI: ponedeljek, 10.30-11.15

Kabinet 26

SELČAN OSKAR
razrednik 4.b

[email protected]

040 607 670

 

DIJAKI: sreda, 11.50-12.35

STARŠI: ponedeljek, 11.50-12.35

Kabinet 38

SELIŠKAR OTRIN TEA
razredničarka 2.a in IOD

[email protected]

040 607 135

 

DIJAKI: četrtek, 8.50-9.35

STARŠI: četrtek, 8.00-8.45

Kabinet 23

SLUGA LIJANA

[email protected]

 

DIJAKI: sreda, 10.30-11.15

STARŠI: torek, 9.40-10.25

Kabinet 23

SUŠEC ZDENKA
knjižničarka

[email protected]

040 607 605

 

DIJAKI: sreda, 9.40-10.25

STARŠI: sreda, 9.40-10.25

Knjižnica

ŠARB LEBIČ KSENJA

[email protected]

040 380 067

 

DIJAKI: sreda, 9.40-10.25

STARŠI: torek, 9.40-10.25

Kabinet 13

ŠVIGELJ NIKA

[email protected]

 

DIJAKI: sreda, 8.50-9.35

STARŠI: torek, 11.50-12.35

Kabinet 101

TRBANC MAJA
razredničarka 1.c

[email protected]

040 607 623

 

DIJAKI: sreda, 10.30-11.15

STARŠI: četrtek, 9.40-10.25

Kabinet 101

TRČEK PELKO TANJA
razredničarka 1.a in org. PUD

[email protected]

040 607 665

 

DIJAKI: petek, 9.40-10.25

STARŠI: sreda, 10.30-11.15

Kabinet 129

ZAMJEN GREGOR

[email protected]

 

DIJAKI: sreda, 10.30-11.15

STARŠI: torek, 11.50-12.35

Kabinet 38

ZELNIK BARBARA

[email protected]

 

DIJAKI: ponedeljek, 13.30-14.15

STARŠI: ponedeljek, 12.40-13.25

Kabinet 107

Skip to content