Šolska prehrana  

JERCA MANDELJ
organizatorka šolske prehrane

[email protected]

040 607 644

URADNE URE:
vsak delavnik od 11.15 do 11.50

JERCA MANDELJ
organizatorka šolske prehrane

[email protected]

040 607 644

URADNE URE:
vsak delavnik od 11.15 do 11.50

Na šoli imamo organizirano toplo malico, ki jo za nas že več let pripravlja ponudnik prehrane Slorest. Za šolsko malico se odloči več kot dve tretjini dijakov. Dijaki prevzemajo malico v šolski kuhinji med glavnim odmorom, dnevno pa imajo na voljo štiri različne obroke. Jedilnik je sestavljen tako, da so upoštevana vsa načela strokovnih prehranskih priporočil. Temelj zdravega prehranjevanja je za otroke in mladostnike pestra, kakovostna in raznolika prehrana, ki je pomembna tudi za nadaljnje zdravo življenje.

Organiziranje šolske prehrane tako v osnovnih kot tudi v srednjih šolah ureja Zakon o šolski prehrani. V skladu s tem zakonom in našimi pravili o šolski prehrani bomo tako kot do sedaj tudi v naprej organizirali subvencionirano malico.

Če želite dijaka prijaviti na šolsko malico, morate starši oziroma skrbniki izpolniti obrazec Prijavnica za prehrano.

Z izpolnjeno prijavo prevzemate starši in dijaki dolžnosti (iz 10. člena Zakona o šolski prehrani), da boste:

  • spoštovali pravila šolske prehrane
  • plačevali prispevek za šolsko prehrano
  • pravočasno odjavljali posamezni obrok, skladno s pravili šolske prehrane
  • plačevali polno ceno obroka, če obroka ne boste pravočasno odjavili

Iz državnega proračuna se za enega dijaka zagotavljajo sredstva za subvencioniranje ene malice dnevno. Dijaki imajo pravico do subvencije za malico za vsak dan prisotnosti pri pouku, na strokovnih ekskurzijah, športnih in kulturnih dnevih ter obveznem delu obveznih izbirnih vsebin, ki jih šola izvaja v skladu s šolskim koledarjem.

Dijak, ki vnaprej ve, da ga določenega dne ne bo pri pouku, mora malico za tisti dan odjaviti, in to vsaj en dan pred odsotnostjo, drugače bo moral za tisti dan plačati polno ceno malice, torej 3,60 evra.

Dijak, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico le prvi dan odsotnosti (iz 13. in 14. člena ZŠolPre).

V šolskem letu 2023/24 je cena malice 3,60 evra. Dijakom, ki imajo subvencionirano malico, se cena obroka zmanjša glede na odstotek priznane subvencije.

Prijava dijaka na šolsko prehrano

Preklic prijave na šolsko prehrano

Skip to content