PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU – izobraževanje odraslih - Srednja ekonomska šola Ljubljana

PRAKTIČNO USPOSABLJANJE Z DELOM PRI DELODAJALCU – izobraževanje odraslih

Izvedbeni predmetnik poklicnega tečaja – ekonomski tehnik ima v programu (odprti kurikul) Praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu (v nadaljevanju PUD). Omenjeno usposabljanje je priznano v kolikor opravite 76 ur delovne prakse. Delovno prakso si poiščete in organizirate sami. Udeleženci se neposredno vključijo v delovni proces in se praktično usposabljajo z delom. Poleg praktičnih znanj in spretnosti pridobijo tiste spretnosti, ki jih v šoli s praktičnim poukom niso pridobili.

Opravljen PUD je pogoj za vpis v višji letnik oz. zaključek šolanja. PUD je opravljen, ko udeleženec odda:
• pogodbo o opravljanju PUD-u (jo prejmete pri organizatorji izobraževanja odraslih),
• poročilo mentorja o opravljenem PUD-u,
• poročilo udeleženca o opravljenem PUD-u.

Uspešnost na PUD-u se oceni po dvostopenjski lestvici opravil/ni opravil. Ocena se vpiše v redovalnico v rubriko PUD. Opravljanje PUD-a lahko poteka kadarkoli med šolskim letom 2020/21 pri vašem izbranem delodajalcu. PUD lahko opravljate tudi pri dveh delodajalcih, največ 38 ur na teden in 8 ur na dan v dopoldanskem času. Delovno mesto pri delodajalcu si zagotovite najkasneje do marca 2021. Izvod podpisane pogodbe oddajte organizatorki IOD – Tei Seliškar Otrin na šoli. Spodbujamo vas, da si sami zagotovite delovno mesto pri delodajalcu po svoji presoji (glede na kraj bivanja, štipendiranja, interese itd.) v podjetju, ustanovi ali zavodu. Tako imate možnost, da odgovorno vzpostavite prve stike z morebitnim prvim delodajalcem. V času opravljanje PUD-a vas delodajalec zavaruje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. V ta namen morate delodajalcu posredovati svoje podatke.
Morebitno odsotnost s PUD-a morate še isti dan javiti na šolo in delodajalcu. Pred odhodom na PUD boste opravili seminar in izpit iz varstva pri delu.

Navodila za izdelavo Poročila dijaka o PUD-u.

Dokumenti za praktično usposabljanje z delom pri delodajalcu:

Za več informacij se obrnite na organizatorko IOD Teo Seliškar Otrin, 01/300 47 17 oziroma [email protected].  Uradne ure: ponedeljek od 14.00 do 17.30, sreda od 8.00 do 10.00 v kabinetu št. 23.

Pripravila: Tea Seliškar Otrin, Srednja ekonomska šola Ljubljana

Deli objavo

Skip to content